Gå till innehållet

Storbritanniens havsfåglar i fritt fall – myndigheterna undviker studier

Tretåig mås. Foto: Daniel Pettersson 

Storbritanniens nationella fågelförening RSPB rapporterar om att läget är katastrofalt på många håll för landets havsfåglar. Vissa öar har sett populationerna minska med 99 procent och de flesta forskare tror att klimatförändringarna bär skulden, men myndigheterna verkar inte vilja ta reda på orsaken.

På ön St Kilda, en av de största fågelkolonierna i norra Atlanten, har antalet tretåiga måsars bon minskat med 99 procent sedan 1990. I fjol häckade ett par på ön. Deras unge dog. En annan koloni, på Marwick Head på Orkneyöarna, var också tidigare full av liv. Idag är den helt övergiven.

Lunnefåglarna på Fair Isle och sillgrisslorna på Orkneyöarna och Shetlandsöarna har halverats i antal på 30 år och flera kolonier har övergivits. Liknande tendenser finns hos stormfåglar, kustlabbar och silvertärnor.

Det finns positiva undantag, med områden där häckningarna ökat, men sammantaget är läget dystert. I Skottland beräknas hälften av alla häckande havsfåglar vara borta och enligt RSPB:s beräkningar är minskningen i hela Storbritannien 22 procent de senaste 25 åren och försämringen går allt snabbare.

Vi har dessutom skrivit tidigare om att havsfågelpopulationen kraschar även i Island och på Norge.

Vad det beror på, eller åtminstone den exakta omfattningen, skulle varit känd vid det här laget om Storbritanniens myndigheter fullföljde sitt löfte om att genomföra en nationell undersökning vart 15 år. Men de senaste 17 åren har myndigheterna inte bekostat någon undersökning av havsfåglarnas situation.

LÄS ÄVEN: • Islands havsfågelkolonier kraschar

– Det är ett bedrövligt misslyckande av våra myndigheter att inte ge naturvårdsorganisationer tillräckligt med resurser för att genomföra en koordinerad, omfattande, nationell inventering av våra havsfågelkolonier, säger Euan Dunn, politisk talesperson för RSPB till The Guardian.

De flesta experter menar dock att kraschen beror på att vattnen runt Storbritanniens kust numera är över 1˚C varmare, på grund av den globala uppvärmningen som människan orsakat. Det innebär att många fiskar flyttar till kallare vatten. Viktig föda för havsfåglarna, så som tobiskung, har nästan helt försvunnit från Atlanten och Nordsjön. För fåglar som tar sin föda nära ytan, så som tretåiga måsar, går det betydligt sämre än för fåglar som fiskar djupare.

LÄS ÄVEN: • Lunnefågelpopulationen kraschar även i Norge

– Problemet är att klimatförändringarna bara kommer bli värre. Vi måste göra något akut för att ge våra havsfåglar en chans att överleva i framtiden. Det minsta vi kan kräva är en ordentlig inventering vart 15:e år, säger Euan Dunn.

Källa: The Guardian och RSPB

Mer att läsa