Gå till innehållet

Storbritannien söker nu naturliga lösningar på översvämningar

Översvämning i Storbritannien 2020. Foto: Peter Evans, CC BY-SA 2.0, Link

Storbritannien har drabbats av extrema översvämningar i vinter. Det har aldrig uppmätts så mycket nederbörd i februari som under 2020 och även i december och november drabbades landet av översvämningar. Nu föreslås i allt högre utsträckning naturliga lösningar för att möta dessa utmaningar i framtiden.

Det är inte första gången landet drabbats av kraftiga översvämningar och i takt med att klimatkrisen förvärras förväntas även allt fler extremväder. Den här gången har dock diskussionerna efter översvämningarna låtit annorlunda.

– Normalt brukar media ha en tydlig agenda när det gäller översvämningar som går ut på att fråga “hur miserabelt har du det?”. Det här gången har intervjuer jag hört tagit upp frågan om naturliga lösningar och det har jag aldrig hört tidigare. Jag måste säga tack så mycket till Extinction Rebellion och Greta [Thunberg] – ni har gjort ett utmärkt arbete. Det är ett arbete vi försökt göra i 50 år. Vi måste se på det holistiskt – marken kan göra så många saker, säger John Hughes, utvecklingschef vid Shropshire Wildlife Trust, till The Guardian.

De naturliga lösningar som John Hughes påtalat i årtionden och som Greta Thunberg och Extinction Rebellion effektivt lyft fram den senaste tiden handlar om att återställa våtmarker, plantera träd, anlägga häckar och återskapa en rikare jordmål som kan ta emot mer vatten. Hårt packad, kompakt jord orsakar enligt forskning 3-10 gånger mer vatten att rinna bort från marken jämfört med frisk, mer naturlig jord. Med fler växter och våtmarker som kan suga upp vatten bildas inte lika kraftiga flöden längs de befintliga floderna.

Naturliga lösningar har fått ett så stort genomslag i Storbritannien att den brittiska miljöministern lovat att en stor del av översvämningsbudgeten på 4 miljarder pund, ska gå till naturliga lösningar. Arbetet ska rikta in sig på att återskapa ett mer naturligt och varierat landskap som det industriella jordbruket gjort allt mer homogent.

Precis som i Sverige har Storbritannien dikat ut stora ytor med våtmarker.

Läs även:
Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster
WWF släpper guide till kommuner som vill ta miljöansvar
Återställd våtmark en stor framgång för natur och lokalbefolkning
• Utdikad våtmark lika stor klimatbov som vägtrafiken
Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Källa: The Guardian

Mer att läsa