Gå till innehållet

Stora problem för torsken – kraftigt sänkt fiskekvot

Torsk. Foto: Hans Hillewaert via Wikimedia

Torsk. Foto: Hans Hillewaert via Wikimedia

Torskbeståndet i Östersjön är återigen på väg nedåt enligt de senaste beräkningarna från internationella havsforskningsrådet ICES. Sedan 2011 har antalet stora torskar halverats i trålen i Östersjön och många som fångas är små och magra.

– Det finns inte tillräckligt med mat för torsken där den befinner sig. Torsken äter mest sill och skarpsill, och om det inte finns tillräckligt med föda så blir konditionen dålig, säger fiskexperten Massimiliano Cardinale till Sveriges Radio.

En annan anledning till att torsken minskar kan vara den utbredda och ökande syrebristen på bottnarna och fiskerimetoder, men det finns också en osäkerhet i siffrorna eftersom länderna använder olika metoder för att beräkna fiskens ålder. Hur stort problemet är vet inte forskarna säkert idag.

I år får det fiskas 70 000 ton torsk, men nästa år sänks det till 29 000 ton torsk i östra Östersjön, enligt internationella havsforskningsrådet.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa