Gå till innehållet

Stora nedskärningar hos ArtDatabanken – sämre övervakning av hotade arter

Bastardsvärmare på slåttergubbe. Foto: Erik Hansson

M- och KD-budgeten tvingar ArtDatabanken genomföra stora nedskärningar.  Det kommer “skada arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden allvarligt”.

Efter överläggningar med myndigheter och den sittande regeringen har SLU:s rektor nu meddelat att neddragningen i ArtDatabankens verksamhet ska ses som permanent. Ett tiotal personer kommer avskedas på grund av budgeten som Moderaterna och Kristdemokraterna lade fram och som röstades igenom tack vare stöd av Sverigedemokraterna och att Liberalerna och Centerpartiet la ned sina röster.

– Arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden skadas allvarligt när ArtDatabanken måste skära ned för att klara sin budget, skriver ArtDatabanken i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • Hjälp svensk naturvård – lär dig rapportera på Artportalen

ArtDatabanken arbetar bland annat med Artportalen och Rödlistan för hotade arter, som kommer med en ny version nästa år. Dessa verktyg ger kunskap och underlag för beslut som används av alla länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. Höstbudgeten och neddragningarna kommer leda till sämre kunskapsunderlag och därmed sämre beslut för naturvård och samhällsplanering. Detta leder till exempel till sämre skötselåtgärder i skyddade områden samt att tillräcklig hänsyn inte tas vid planerade avverkningar och exploatering, enligt ArtDatabanken.

– Naturens resurser och den biologiska mångfalden är viktiga bidrag till vår välfärd – i form av mat, vatten, rening, pollinering, skydd mot översvämningar. Men det finns stora hot, till exempel habitatdegradering och främmande arter. ArtDatabanken arbetar med att ta fram underlag och verktyg för att hantera dessa hot. Har vi inte rätt naturvårdsverktyg kommer vi inte lyckas nå de nationella miljökvalitetsmålen, särskilt inte det om ett rikt växt och djurliv. Neddragningen är därför otroligt allvarlig, säger Lena Sundin Rådström, chef på ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Källa: ArtDatabanken

Mer att läsa