Gå till innehållet

Stora mängder miljögifter i Uppsala – försvaret mörkar

Fyrisån. Foto: Ulf Bodin via Flickr https://www.flickr.com/photos/ulfbodin/

Fyrisån. Foto: Ulf Bodin via Flickr 

Flera dricksvattenbrunnar har fått stängas i Uppsala sedan det uppmätts väldigt höga halter av perflourerade ämnen som PFOS och PFAS. I Fyrisån, som rinner ut i Mälaren, har mätningar visat på 50 gånger högre mängder än gränsvärdet i EU:s vattendirektiv. Försvaret har tagit på sig en väldigt liten del av ansvaret i en rapport som sågas både av Uppsala vatten och tidigare personal.

Enligt Försvarsmaktens egen rapport kan 5 till 10 procent av miljögifterna i grundvattnet i Uppsalaåsen härröra från deras verksamhet på Ärna flygfält. Den uppfattningen sågas dock av Uppsala vatten som menar att det grundas på felaktiga och orimliga antaganden.
– Grundvattenflödet i Uppsalaåsen är inte 2000 liter per sekund som konsultrapporten förutsätter, utan snarare 400 liten per sekund. Detta tillsammans med att utspädning i flöden inte sker jämnt utan i stråk gör att de mätningar som gjorts är högst osäkra, säger Sven Ahlgren, planeringschef vid Uppsala Vatten till UNT.

Försvarsmaktens uppgifter kallas också “så dumt att klockorna stannar” av tre personer som tidigare jobbat på Ärna flygfält och som kontaktat UNT efter deras reportage. De tre personerna berättar att övningar med PFAS skedde 100 gånger per år istället för fyra gånger per år som Försvarsmakten hävdat. Dessutom gjordes provskjutningar med brandskummet två eller tre gånger per dag.

– I stället för de 4,8 kilo PFAS per år som slutrapporten räknar med handlar det snarare om 600-700 kilo per år i minst åtta år. Att medlet användes är som det är, varken vi eller försvaret visste bättre då. Men nu verkar de vilja lägga ansvaret för sanering av grundvattnet på Uppsala Vatten och oss abonnenter. Det blir fel, försvaret måste ha en mycket större del i PFOS-spridningen och borde ta ansvar för saneringen, säger de före detta värnpliktiga till UNT.

Vattnet från Ärna leds via öppna diken och kommunens dagvattennät ut i Fyrisån, men innan dess samlas det i ett pumphus på området. Där har vattenprover tagits som visade att den sammanlagda halten av PFAS-ämnen var 94 610 nanogram/liter. Det kan jämföras med gränsvärdet för PFOS i sötvatten i EU:s vattendirektiv som ligger på 0,65 ng/l vatten. 2013 hade Fyrisån 31 ng/l vatten, 48 gånger högre än gränsvärdet.

Enligt Naturvårdsverket kan PFOS ha “mycket allvarliga effekter på hälsa och miljö” och PFAS är “reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människa”. Kunskapen om möjliga hälsoeffekter är dock dålig.

Fyrisån rinner genom Årike Fyris – ett område som Världsnaturfonden så sent som i år utsåg till en svensk pärla i behov av ökat skydd.

Även vid flygfottiljen F17 i Blekinge har det upptäckts enorma halter av PFAS och dricksvattnet i Kallinge i Blekinge dömdes ut som odrickbart. Den oberoende studien som gjordes av en konsult menade att miljögifterna ”till betydande del” kommer från brandövningsplatsen på F17. Även i det här fallet vill inte Försvarsmakten, som anlitade konsulten, ta på sig ansvaret och vill istället att kommunen ska utreda om det inte finns andra källor till utsläppen.

Källor: Ny Teknik, UNT och UNT

Mer att läsa