Gå till innehållet

Stora industritrålare tillåts fiska innanför Sveriges trålgränser

Längs stora delar av Sveriges ostkust tillåts fortfarande ett omfattande fiske av de allra största industritrålarna, innanför den så kallade trålgränsen. Det rapporterar Östersjöcentrum.

Det som kallas trålgräns på pappret ger i verkligheten inte mycket till skydd för den känsliga kustnära miljön. Det finns idag 16 trålområden innanför trålgränsen där industritrålare och lokala fiskare ägnar sig åt trålfiske. Det är inga små områden som innefattas. Ett sträcker sig från Landsort i Stockholms södra skärgård hela vägen upp till Bottniska viken, Gotlands östra kust, norra Öland upp till Stockholms södra skärgård och många mindre områden.

Det är inte heller några små trålare det handlar om. Östersjöcentrum tar upp tre exempel som är 63, 62 och 43 meter långa.

Men beslutet att tillåta trålare beror enligt Patrik Persson, chef för fisketillståndsenheten på HaV, på att forskare gett besked om att “man inte kan säga att det påverkar om man fiskar i just det här området eller längre ut”.

Till Östersjöcentrum säger han:
– Om det visar sig att fisket innanför trålgränsen verkligen har negativa effekter på kustlekande bestånd eller påverkar sammansättningen går det att göra mycket långtgående åtgärder, till exempel att införa fredningsområden eller särskilda fredningstider. Men det första steget är att ta reda på hur situationen verkligen ser ut.

I en ny rapport från Östersjöcentrum rekommenderas att det kustnära trålfisket ska minska. Detta eftersom situationen för sill/strömming i Östersjön har försämrats de senaste tio åren, samtidigt som det svenska trålfiskets fångster ökat kraftigt.

Källor: Baltic Eye och Stockholms universitet

Mer att läsa