Gå till innehållet

Stora förändringar för världens plankton i allt varmare hav

växtplankton

Växtplankton. Foto: NOAA MESA Project, Public Domain

En ny studie på världens plankton visar att de rör sig mot polerna när haven värms upp. Det kommer skapa stora förändringar i ekosystemen och störst blir förändringarna i områden där det idag är som mest fiske.

Forskarna från ETH Zurich har studerat 336 arter växtplankton och 524 arter djurplankton och testat hur de kommer påverkas av allt varmare hav. Utifrån en framtid där utsläppen fortsätter som de gör nu kommer världens plankton att lämna varma vatten och röra sig mot kylan i Sydpolen och Nordpolen med en hastighet av 35 kilometer per årtionde.

I de flesta områden, förutom i Arktiska oceanen kommer antalet arter växtplankton öka med 16 procent. Antalet djurplanktonarter förväntas minska i tropikerna, men öka kraftigt i de tempererade och subarktiska zonerna, vilket bland annat innefattar Skandinavien. I dessa områden kommer nästan 40 procent av de nuvarande planktonarterna ersättas med arter som kommer längre söderifrån.

– I vissa områden i haven kommer vi få se fler arter vilket kan verka positivt. Men ökningen i den biologiska mångfalden kan faktiskt utgöra ett stort hot mot existerande och funktionella marina ekosystem på norra halvklotet, säger studiens huvudförfattare Fabio Benedetti.

I dagsläget har dessa områden relativt få arter plankton, men det förändras när haven värms upp och forskarna har kunnat se dessa förändringar i planktondistributionen sedan 1950-talet.

Forskarna tror också att kollagringen i haven kommer försämras på norra halvklotet och att antalet maneter i våra vatten kommer öka. Det bidrar även överfiske till.

Plankton är otroligt viktiga organismer i haven. De står för stora så kallade ekosystemtjänster åt mänskligheten. Växtplanktion fixerar stora mängder kol och är nyckelarter för kolcykeln i haven. De utgör också föda för djurplankton som i sin tur är föda åt andra marina djur – allt från småfiskar till blåvalar.

Film som förklarar varför plankton är så viktiga:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Nature och ETH Zurich

Mer att läsa