Gå till innehållet

Stora fiskar är oerhört viktiga för fiskpopulationer

Torsk utanför Norges kust. Foto: Hans-Petter Fjeld – Own work, CC BY-SA 2.5, 

Det krävs ungefär 37 stycken torskar på två kilogram för att producera lika mycket avkomma som en enda torsk som väger 30 kg. Det visar ny forskning som publicerats i Science.

Enligt tidigare rådande teorier producerar en fisk ungefär lika mycket ägg som två fiskar som väger hälften så mycket. Världens fiskeindustri har därmed fiskat som om en stor fisk kan ersättas av två små, bland annat i Östersjön. Ny forskning visar dock hur viktiga stora fiskar är för reproduktionen och att ett fiske som ignorerar dessa faktorer bidrar till att minskar världens fiskpopulationer.

LÄS ÄVEN: • Östersjöns torskbestånd nära kollaps – Danmark och Tyskland ges skulden

Den nya studien, som gjordes på torsk, visar att en hona på 30 kg producerar lika många ägg som ungefär 28 stycken honor som väger 2 kg. Eftersom även äggstorlek och äggens energiinnehåll ökar med storleken på honan kom studien fram till att det krävs ungefär 37 tvåkiloshonor för att producera lika mycket som en enda torskhona som väger 30 kg.

– Våra resultat korrigerar teorin om hur reproduktion förhåller sig till fiskens´ storlek och visar att stora honor bidrar oproportionerligt mycket för att bibehålla populationer. Globala förändringar och överfiske har fått fiskar att minska i storlek. Våra resultat ger kvantitativa beräkningar för hur dessa nedgångar påverkar fisket och ekosystemens produktivitet, skriver forskarna i sin slutsats.

Det har visat sig i exempelvis Östersjön. På 1990-talet var torskens medellängden 40 cm. I dag är den 30 cm, enligt en studie från Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Fiskepolitiken har utformats så att fisket framför allt fångar stora fiskar och låter mindre individer komma igenom nätet i trålen. Det har slagit hårt mot torskbeståndet.

Läs även: • EU: Inget ålfiskeförbud och nästan oförändrat torskfiske trots kris

– Man har fiskat bort de stora individerna som är väldigt sällsynta i dag. Nu är det viktigaste rovdjuret i havet mer eller mindre borta, och det riskerar att förändra ekosystemet. Rovfiskarna behövs, för miljöns skull, säger Henrik Svedäng, en av forskarna bakom studien, till radio Gotland.

Källa: Science

Mer att läsa