Gå till innehållet

Stora fel i Nordkalks underlag avslöjade – miljöskador underskattade

Bästeträsk. Foto: Bengt Oberger via Wikimedia

Bästeträsk. Foto: Bengt Oberger via Wikimedia

Naturvårdsverket har låtit göra egna hydrogeologiska undersökningar i Bunge på Gotland och då kunnat visa att de tidigare undersökningarna som Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Nordkalk gjort är felaktiga. Konsekvenserna för miljön blir betydligt värre än vad Nordkalk angett.

– Nu har vi ju hårdfakta på att de konsultrapporter SGU tagit fram åt Nordkalk, men också Nordkalks egna underlagsrapporter i stora delar är felaktiga. Det här är ju inte beaktat på ett korrekt sätt i tidigare domstolar, säger Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket till P4 Gotland.

Enligt Naturvårdsverkets undersökningar av berggrunden och grundvattenflödena vid området Ducker i Bunge kommer Nordkalks stenbrott ge “oåterkalleliga skador” på det intilliggande Natura 2000-området Bräntings Haid. Området kommer förvandlas till helt andra naturtyper och det är något som Mark- och miljööverdomstolen måste ta hänsyn till och som även regeringen bör beakta när de beslutar om en utvidgning av Natura 2000-området i Bästeträsk, enligt Krister Mild på Naturvårdsverket.

Källa: P4 Gotland

Mer att läsa