Gå till innehållet

Stora brister i världens gruvor

Aitikgruvan. Foto: TZorn, CC BY-SA 3.0

En granskning av 250 gruvor visar på stora brister på allt från miljöhänsyn och säkerhet för arbetarna till användande av lokal arbetskraft. Ett av de sämsta bolagen i undersökningen är svenskt.

Det är sammanlagt 40 bolag som har 250 gruvor i 53 länder som undersökts i Responsible Mining
Foundations (RMF) nya rapport. Gruvorna och bolagen har rankats i en lång rad olika kategorier.

Jämfört med förra årets granskning har bolagen förvisso förbättrat sitt medelbetyg med 11 procent, men det är från låga nivåer och det finns fortfarande stora grundläggande problem. Framför allt får gruvbolagen kritik för att de inte lever upp till sina egna ord om hållbarhet. En förkrossande majoritet av de 250 gruvorna kan inte visa upp bevis på att de lever upp till den hänsyn de påstår sig ta. RMF menar att det saknas transparens, budget och respekt för frågorna. Det finns möjligheter till stora förbättringar i gruvbranschen, inte minst genom att följa de framgångsrika exempel, som trots allt finns på olika håll i branschen.

Svenska Boliden bland de sämsta

Ett av de bolagen som får sämst betyg i rapporten är svenska Boliden. De har bland annat gruvor i Sverige (däribland den omdiskuterade Aitikgruvan i Gällivare), Finland och på Irland. I RMF:s bedömning är det bara fem av 40 bolag som får sämre betyg när det gäller kategorin “hänsyn till miljön”, där Boliden får betyget 14 av 100. Ungefär lika dålig position och det ännu sämre betyget 4 av 100 får Boliden i kategorin “välbefinnande i samhället”, som handlar om att visa respekt för lokalsamhällen som påverkas av gruvorna.

Sverige har vid flera gånger tidigare fått internationell kritik av FN för sin behandling av samerna. 47 utrikesministrar i Europarådets ministerkommitté uppmanade 2018 Sverige att ge samer inflytande över beslut som rör exploatering av natur inom renskötselområdet. Exempelvis vid anläggning av gruvor. 

Tisdagen den 22 mars beslöt dessutom den socialdemokratiska regeringen att bevilja gruvan i Gallók/Kallak, trots samebyarnas, Svenska samernas riksförbunds, länstyrelsens, FN:s och miljörörelsens protester.

Källa: Responsible Mining Foundation

Mer att läsa