Gå till innehållet

Stor utredning om rovdjursangrepps påverkan på landsbygden

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson http://www.natursidan.se/fotografer/marie-mattsson/

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har nu släppt en rapport om hur angrepp av stora rovdjur påverkar landsbygdsföretagens ekonomi. De kommer fram till att även rovdjursnärvaro utan angrepp medför merkostnader för lantbruksföretag och den kommersiella jakten och anser att ersättningarna bör höjas.

Rapporten baseras på en enkätundersökning till 1067 lantbrukare varav 34 procent svarade. En av slutsatserna som dras är att rovdjursnärvaro ger indirekta kostnader för lantbrukare på mellan 6 700 och 23 000 kronor. Dessa kostnader kan handla om merarbete med att ta in djuren på natten eller stängselunderhåll. Minst merkostnader är det för fårägare, störst är det för fäbodsföretag med nötkreatur.

Får. Foto: Frida Hermansson http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-frida-hermansson/

Får i rovdjurstäta områden innebär för det mesta mindre merkostnader än nötkreatur. Foto: Frida Hermansson 

Sedan 2011 har det betalats ut i snitt 1,5 miljoner kronor per år i viltskadeersättning till drabbade lantbrukare. ­

– Vi föreslår att lantbrukarnas indirekta kostnader kompenseras med en schablonersättning baserad på antalet djur i besättningen. Denna schablon­ersättning kan ges både till djurhållare som haft angrepp och till djurhållare som inte haft angrepp men som befinner sig i rovdjurstäta områden. I enskilda fall där det är uppenbart att de indirekta kostnaderna är väsentligt högre än schablonen, rekommenderar vi att man behåller möjligheten till en individuell bedömning. Kostnader för förlorad miljö­ersättning eller förlorad inkomst för förädlade produkter kan fortfarande bara ersättas efter bedöm­ning i det enskilda fallet, skriver rapportförfattarna i en debattartikel på Svenska Dagbladet.

Utredningen föreslår också att det tillämpas krav på att “lämpliga förebyggande åtgärder ska vidtas för att ersättning ska beviljas”. Detta gäller exempelvis rovdjursstängsel, som Viltskadecenter anser är ett effektivt skydd.

Det går att söka bidrag för att skaffa rovdjursstängsel. Bidraget är på 50 kronor per meter och det täcker ungefär kostnaden för att hägna in åkermark, men om det är stenigt och besvärligt kan kostnaden per meter stiga till 100 eller 120 kronor. För stora hagar i krånglig mark blir det därför dyrt med rovdjursstängsel trots bidrag. Ett lantbruk som fått bidrag förbinder sig också att underhålla och sköta stängslet i 5 år, annars riskerar lantbrukaren att tvingas betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Fler rovdjur i landet har också lett till problem för jaktnäringen, enligt rapporten.
– Ökad rovdjursförekomst har lett till minskad löshundsjakt, vilket kan minska efterfrågan på jakt, och på sikt medföra problem för kennel- och eftersöksverksamhet. Ökad rovdjursförekomst påverkar försäljningen av jaktupplevelser negativt och kan generellt väntas leda till lägre arrendepriser än vad som annars skulle gälla, skriver SLU i sin rapport.

Rapporten bedömer också att “de samhällsekonomiska effekterna av rovdjur på den svenska fritidsjakten kan vara av betydande omfattning”, men skriver att det inte ingick i uppdraget att granska fritidsjakten.

Källor: Svenska Dagbladet och SLU:s rapport

Mer att läsa