Gå till innehållet

Stor studie: Lejonstammen minskar snabbt i Afrika

I den största studien hittills om lejonens population kommer forskare fram till att lejonen i stora delar av Afrika minskar snabbt. Även om vissa populationer ökar så beräknas antalet lejon i stora delar av Afrika halveras inom 20 år och vissa populationer borde klassas som “utrotningshotade”.

Studien baseras på den mest omfattande data som hittills sammanställts för lejon och analyserar utvecklingen för 47 olika lejonpopulationer i Afrika. I Väst-, Central- och Östafrika minskar de flesta populationerna, men i fyra länder, Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe, ökar de. Ökningen beror framför allt på “låg befolkningstäthet, tillförsel av betydande resurser, och kanske viktigast av allt, uppfödning av lejon i små, inhägnade och intensivt skötta och väl finansierade reservat”, enligt forskarna.

Forskarna från 
bland annat den globala organisationen Panthera, universitetet i Oxford, Sveriges lantbruksuniversitet, IUCN (International Union for Conservation of Nature) och University of Minnesota rekommenderar att lejon ändras i den internationella rödlistan till ”utrotningshotade” i Central- och Östafrika medan populationen i södra Afrika anses ”livskraftig”. 

– Vi kan inte låta framstegen i södra Afrika leda oss in i självbelåtenhet. Många lejonpopulationer kommer att vara borta eller förväntas försvinna inom de närmaste årtiondena. Lejonet spelar en central roll som kontinentens främsta rovdjur och om lejonpopulationerna hamnar i fritt fall kommer det obönhörligen att förändra Afrikas ekosystem, säger Dr Luke Hunter, vid Panthera.

Källor: SLU och PNAS

 

Mer att läsa