Gå till innehållet

Stor satsning på att rena Österlens vattendrag

Tommarpsån, Österlen. Foto: Jorchr – Eget arbete, CC BY-SA 3.0.

I en ny stor satsning ska Österlens vattendrag renas och få en rikare biologisk mångfald, rapporterar P4 Kristianstad

Projektet “Österlens sköna vattendrag” är ett samarbete mellan två vattenråd och de fem kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Kristianstad och Hörby.

LÄS ÄVEN: • Stort projekt ska återställa vattendrag åt fiskar och flodpärlmusslor

– Det här är en väldigt stor satsning för våra vattenråd, vi har inte haft de här resurserna innan, säger Magnus Nilsson, ordförande i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, till P4 Kristianstad.

LÄS ÄVEN: • Åtgärdsprogram för att rädda Sveriges största sötvattensfisk

Målet är att alla de nio åarna i området ska ha god status och för att nå dit kommer det hållas en dialog med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar, LRF och markägare. Det kommer också genomföras flera konkreta åtgärder, som till exempel våtmarker, tvåstegsdiken, kväve- eller fosforfällor, eller att få vattendragen att snirkla sig fram mer i landskapet för att vattnet ska flyta långsammare och näringssalterna inte ska gå direkt ut i Östersjön och orsaka övergödning.

De nio vattendragen som ska förbättras är Segesholmsån, Julebodaån, Verkeån, Klammersbäck, Mölleån, Rörums norra å, Rörums södra å, Tommarpsån och Kvarnbybäcken.

Källa: P4 Kristianstad och Österlens vattenråd

Mer att läsa