Gå till innehållet

Stor satsning på att minska viltolyckor på järnväg

Älg på hygge. Foto: Erik Hansson

Viltolyckorna i Sverige har ökat de senaste 15 åren och det gäller inte minst vid landets järnvägar. Varje år kostar viltolyckor på järnväg samhället uppåt 1,5 miljarder kronor. Dessutom drabbas även skyddade arter, så som kungsörnar. Nu ska det satsas stora belopp på att minska olyckorna, rapporterar SVT Örebro.

– Det är väldigt dyrt att stängsla, men det är också dyrt att köra på vilt på järnväg, säger Andreas Seiler, viltforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU till SVT Örebro.

I ett försök att minska olyckorna ska det nu sättas upp stängsel längs med fem sträckor i fem län och 18 säkra övergångsställen ska byggas. I dagsläget hinner många djur inte undan tåget i tid och vid de nya övergångarna ska djuren därför skrämmas bort av ljud och ljus i god tid när tåget kommer, för att på så sätt undvika olyckor.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga viltolyckor 2017 – allt fler örnar och uttrar trafikskadas

Målet för projektet Viltsäker järnväg, som är ett samarbete mellan SLU, Trafikverket, SJ och Enviroplanning, är att minska viltpåkörningar med 80 procent på teststräckorna.

I början av februari gick Kungsörn Sverige ut med ett pressmeddelande där de protesterade mot att inte mer görs för att minska antalet dödade kungsörnar längs våra järnvägslinjer.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot att inget görs mot kungsörnens största hot

– Kungsörn Sverige finner det orimligt att denna stora mängd könsmogna kungsörnar årligen dödas av tåg och vi kräver därför att åtgärder måste vidtagas från verksamhetsutövaren. Naturvårdsverket måste nu i sitt tillsynsansvar gentemot Trafikverket ställa krav på att Trafikverket följer Miljöbalkens hänsynsregler, skriver föreningen i ett uttalande som skickades till Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet.

Källor: SVT Örebro och Viltsäker järnväg

Mer att läsa