Gå till innehållet

Stor risk för vattenbrist i Sverige i sommar

Södra och östra delarna av Sverige har just nu låga grundvattennivåer. Foto: Robin Eriksson

På många håll i Sverige är grundvattennivåerna så låga att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Om det inte kommer mycket nederbörd under våren kommer det krävas särskilda åtgärder i sydöstra Sverige, inre Götaland och östra Sverige upp till mellersta Norrland. Det kommer inte bara drabba oss människor.

– Vi ser redan nu se att grundvattenläget inför sommaren kan bli besvärligt. Det är lika allvarligt som förra året då det krävdes särskilda åtgärder för att rädda vattenförsörjningen på flera platser, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på Sveriges geologiska undersöknings (SGU).

På Gotland räknar man med att det blir ännu värre än i fjol och om sommaren blir torr även i år kan delar av Gotland stå utan vatten.
– Vi konstaterar att det ser dystrare ut i år än vad det gjorde i fjol, säger Tommy Gardell till P4 Gotland. Nästan överallt där vi har kommunalt vatten kommer det att bli bevattningsförbud i april.

I Södermanland har man på flera håll i åar och sjöar uppmätt rekordlåga vattennivåer. Det kan bli tal om bevattningsförbud.
–  I och med att grundvattnet är så lågt, så blir det även låga vattennivåer i sjöarna. Det är bekymmersamt för det är så här års som grundvattnet ska fyllas på. Innan växterna börjar suga i sig nederbörden, säger Jerry Persson, vid Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund till SVT Sörmland.

LÄS ÄVEN: • Redkordlite grundvatten i Blekinge, Öland och Gotland

Det låga grundvattnet drabbar inte bara människor. I Vattenriket i Kristianstad räknar man med att färre fåglar kommer besöka ängarna och våtmarkerna eftersom det är så lite vatten just nu. Helge å som brukar översvämma området under våren är just nu en halv meter under det normala och det finns risk att det kommer drabba fåglarna som brukar lockas till området.

– Den här tiden på året ska ängarna i princip vara helt täckta av vatten för att de fåglar som kommer hit om några veckor ska få bra miljöer där det finns mycket mat i det grunda vattnet på ängarna, så att dom kan bygga upp förråd, lägga ägg och få fram ungar, säger Hans Cronert till P4 Malmöhus.

SGU uppmanar kommuner och regioner som är beroende av tillräckligt höga grundvattennivåer för vattenförsörjningen att “vara extra vaksamma, och i särskilt utsatta fall förbereda åtgärder”.

Källor: SGU, P4 Malmöhus, P4 Gotland och SVT Nyheter Sörmland

Mer att läsa