Gå till innehållet

Stor rapport om Storbritanniens natur visar oroväckande minskning

Talltita. Foto: Niclas Ahlberg

Sedan 1970 har populationerna av Storbritanniens prioriterade arter minskat med i snitt 60 procent enligt den största analysen som hittills gjorts. En fjärdedel av däggdjuren och nästan hälften av fåglarna är hotade av utrotning.

– Vi vet mer om Storbritanniens djurliv än något annat land på planeten, och vad det säger oss borde få oss att sätts oss upp och lyssna. Vi måste agera snabbare över på alla håll, sa Daniel Hayhow, huvudförfattaren till rapporten, till The Guardian.

Rapporten “State of Nature”, som sammanställts av sammanlagt 70 olika organisationer, myndigheter och aktörer, har bland annat valt ut hotade arter och arter som fungerar som symbolarter för hur naturen mår. Bland dessa 214 prioriterade arter finns bland annat talltita, turturduva, skogspärlemorfjäril, igelkott, harar och fladdermöss. I snitt har dessa arter minskat med 60 procent sedan 1970 och då hade bestånden redan innan dess minskat kraftigt. Dessutom fortsätter minskningarna.

Sammanlagt har 8 400 arter undersökts och av dessa är en sjundedel hotade av utrotning och 133 har redan försvunnit från landet sedan år 1500.

Människan är orsaken
Orsaken till minskningarna är framför allt intensivt jordbruk, utsläpp från gödsling, klimatkrisen och invasiva arter. Sedan den senaste State of Nature-rapporten har inga större förbättringar registrerats och Storbritannien bedöms som “ett av de värsta länderna i världen när det gäller utarmningen av naturen”.

Klimatförändringarna har haft en särskilt stor påverkan på vissa arter. De förklarar till exempel 48 procent av minskningen av antalet nattfjärilar och att tretåiga måsar minskat med hela 70 procent sedan 1986.

Rapporten visar också på allt större problem i haven. Havsbotten är allt mer påverkad av fisket, fler fiskbestånd är överfiskade, 93 procent av alla stormfåglar har ätit plast och de har idag tre gånger så mycket plast i sig som på 1980-talet.

Samtidigt som många arter minskar i antal har regeringen dragit ned på sin budget avsedd för att gynna biologisk mångfald med 42 procent sedan 2008/2009.

Eldsjälar står för hoppet
De positiva delarna av rapporten hittas hos eldsjälar som gör skillnad. Naturvårdsåtgärder där miljöorganisationer och eldsjälar gått samman för att skydda och återskapa naturen har i många fall gjort stor skillnad för vissa hotade arter. Tiden som volontärer lägger på insatser för naturen har till exempel ökat med 46 procent sedan 2000 och dessa insatser värderas till över 200 miljoner kronor per år.

Källa: State of Nature 2019, The Guardian, BBC och National Trust

Mer att läsa