Gå till innehållet

Stor oro för hur det ska gå med torsken efter EU:s nya fiskekvoter

Regeringen är nöjd med att EU:s torskkvoter för Östersjön ska minska med mellan 25 och 56 procent 2017 jämfört med i år. Flera miljöorganisationer är dock starkt kritiska och menar att de nu är oroliga för hur torsken ska klara sig. Bland annat för att kvoterna är sex gånger så höga som vetenskapen rekommenderar.

– Att fiska på allt mindre torsk när de stora är slut är som att äta på fingrarna när smörgåsen är uppäten, skriver WWF:s vattenchef Mattias Rust på Twitter.

Han var inte den enda som var kritisk. Oceana ansåg att torskfisket skulle stoppas helt, Greenpeace kallar den nya kvoten för “oansvarig” och Malin Wilhelmsson, utredare vid Svenska havs- och vattenmyndigheten (Hav), säger till DN att de gärna sett en större minskning.

LÄS ÄVEN: • Torsken mår allt sämre

Anledningen till att miljöorganisationerna inte är nöjda, trots en halvering av kvoterna i västra Östersjön och en minskning med en fjärdedel i östra Östersjön, är att de vetenskapliga råd som lagts fram ansåg att fisket borde begränsats betydligt mer. Det rekommenderades att gränsen dras vid 917 ton torsk i västra Östersjön. Istället blev det över sex gånger så mycket, 5597 ton torsk i västra Östersjön.

LÄS ÄVEN: • Östersjöns torskbestånd nära kollaps – Danmark och Tyskland ges skulden

Som vi berättat om tidigare ville Danmark och Tyskland ha ännu större kvoter och Sveriges landsbygds- och fiskeminister Sven-Erik Bucht är därför nöjd med kompromissen, som han anser “hamnat på en balanserad nivå”.

Källor: DN och Ices.dk

Mer att läsa