Gå till innehållet

Stor namninsamling vill rädda bönder och bin i EU

CAP

Jordbruk. Foto: Myrabella, CC BY-SA 3.0.

Nästan en halv miljon personer har skrivit under en namninsamling för att “Rädda jordbrukare och bin”. Bakom insamlingen står EU-medborgare och miljöorganisationer från många olika länder som oroar sig för jordbrukets utveckling i Europa.

Ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI) innebär att medborgare har möjlighet att påverka EU-kommissionen. Om en miljon underskrifter samlas in måste EU-kommissionen ta ställning till förslaget som namnunderskrifterna gäller. Det är målet med kampanjen “Save bees and farmers” (rädda bin och jordbrukare).

– ECI är ett lämpligt instrument för att uttrycka en bred massas vilja och för att öka trycket på beslutsfattarna både i Bryssel och i de nationella parlamenten.

Det säger Miriam Hermsen, som jobbar för den tyska naturorganisationen Manfred-Hermsen-Stiftung och är en av de som engagerat sig i kampanjen. Hon berättar att en av organisationens huvudområden är just jordbruket eftersom det spelar en nyckelroll för att skydda biologisk mångfald, vårt klimat och hälsa.

– Det har varit känt i många år att det finns ett akut behov av att ändra sättet vi producerar maten på. Till och med konsumenterna har länge varit övertygade om att jordbruket måste bli grönare, detta visas i flera olika undersökningar, men politikerna har ännu inte levererat några grundläggande lösningar.

Förutom Manfred-Hermsen-Stiftung får kampanjen stöd av över 100 miljöorganisationer runt om i Europa, från Sverige deltar Naturskyddsföreningen.

Störst får mest
Miriam Hermsen anser att det största problemet för bina och jordbrukare i dagsläget är hur subventionerna fördelas till jordbruket.

– Stora jordbruksföretag, som oftast är de största förorenarna, får mest pengar, eftersom fördelningen beror på markstorleken eller antalet tamdjur. Visst finns det också några andra faktorer, men om detta skulle lösas skulle vi vara ett stort steg framåt. Små, ofta familjeägda gårdar, har tvingats ge upp av ekonomiska skäl.

Nedläggningen av det småskaliga jordbruket har gått oerhört snabbt. De senaste tio åren har i snitt en gård försvunnit var tredje minut i EU, enligt Manfred-Hermsen-Stiftung. De lantbrukare som finns kvar är storskaliga. Kampanjen vill att det ska införas stöd för att underlätta för jordbruket att övergå till en mer småskalig produktion som också gynnar pollinatörer.

Miriam Hermsen skulle också vilja se mindre intensiv markanvändning, fler häckar i jordbruksmarker, mer utrymme för vilda, bi-vänliga blommor och återskapade våtmarker.

Bekämpningsmedelsindustrin påverkar jordbruket
Sandra Horst är koordinator och kampanjledare för “Save bees and farmers”. Hon berättar att det som hindrar att övergången sker i dagsläget är att få lantbrukare idag är utbildade till att arbeta utan bekämpningsmedel och att de dessutom får höra från bekämpningsmedelsindustrin att det inte är möjligt att uppnå en stor skörd och vinst utan att använda bekämpningsmedel.

– Men vissa bönder som arbetar utan bekämpningsmedel motbevisar denna missuppfattning, berättar hon. En annan sak som förhindrar övergången till ett ekologiskt jordbruk är argumentet att vår mat då blir dyrare. Men i EU slänger vi fortfarande 30 procent av all mat. Så det är också en fråga om politisk vilja att ändra sättet vi hanterar maten vi producerar på. Vi kunde producera mindre mat och hantera den producerade maten på ett bättre och mer hållbart sätt.

Kampanjen kan skrivas under här (informationen som skickas in krypteras).

Mer att läsa