Gå till innehållet

Stor genomgång av Europas naturskogar – få är skyddade

Naturskog. Foto: Erik Hansson

En ny studie har gått igenom hur mycket skogar i Europa som är så kallade naturskogar och kom fram till att det återstår ungefär 13 760 kvadratkilometer, framför allt utspridda på många mindre ytor. Anmärkningsvärt få av dem är dock skyddade.

De naturskogar som forskarna kartlagt är enligt definitionen som Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) bestämde sig för år 2005. Skogarna ska vara gamla och opåverkade av människan åtminstone under de senaste 60 åren. Dessa skogar utgör viktiga livsmiljöer för vilda djur och forskarna anser att det är oroväckande att de inte har högre skydd. Mindre än hälften (46 procent) har tillräckligt skydd för att förhindra avverkning.

LÄS ÄVEN: • Skogsexpert: Äldre och grövre skog önskvärd i Sverige

Forskarna bakom rapporten menar att det bara finns en stor låglandsnaturskog kvar i Europa och den ligger på gränsen mellan Polen och Vitryssland. Däremot finns det fler små naturskogar än man tidigare trott.

Miroslav Svoboda, forskare vid University of Life Science i Prag och medförfattare till studien, säger i ett pressmeddelande:

– Stora områden av naturskog avverkas på många håll, exempelvis i bergsområden i Rumänien, Slovakien och i vissa Balkanländer. Det är det stora begäret efter bioenergi tillsammans med stora andelar illegal avverkning som leder till förstörelsen av oersättliga naturarv, ofta utan förståelse för att skogen som huggs ner är naturskog.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: De svenska skogarna kommer bli yngre, tätare och med fler granplantager

Forskarna hoppas nu att deras karta och studie kan hjälpa till att skydda skogar i Europa och att EU ska inse allvaret.

– Naturskogar har ett exceptionellt högt värde, både miljömässigt och kulturellt. Att bevara dem borde vara en prioritet för EUs miljöstrategier, säger Miroslav Svoboda.

Källor: Mongabay och Eurekalert

Mer att läsa