Gå till innehållet

Stor genomgång av Europas hotade fåglar

(null)Storlom – en av arterna i Europa det går bra för. Foto: Public domain via Wikimedia
13 procent av Europas 530 fåglar är hotade. Det framgår av Europas nya rödlista som tagits fram av BirdLife Europa, IUCN och EU-kommissionen. Samtidigt som 29 arter fått försämrade utsikter de senaste elva åren anses lika många nu vara mindre hotade och brun glada, rödfalk, stortrapp och storlom är nu inte längre med på rödlistan.

Av världens 10 700 fågelarter är det 530 som antingen häckar, flyttar eller övervintrar i Europa och av dessa är 67 uppsatta på rödlistan. Tio av dem anses dessutom vara akut hotade. Detta gäller bland annat större skrikörn och fjällgåsen i EU-länderna (hela Europa och EU-länderna har fått separata rödlistor). Fåglar med stark koppling till Sverige som det går allt sämre för är de “hotade” ejder, tretåig mås och rödspov, samt de “sårbara” dalripa, strandskata, tofsvipa, tordmule, turturduva och ängspiplärka.

Två faktorer nämns som de största hoten mot Europas fåglar – den illegala jakten och förändringar av landskapet, framför allt i jordbruket. Även klimatförändringar, utsläpp och invasiva arter utgör reella hot.

Källor: European Redlist of Birds och BirdLife Sverige

Mer att läsa