Gå till innehållet

Stor genomgång: Allt fler fåglar hotade

Lunnefåglar vid Hornöya. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Lunnefåglar hör till arterna som anses mer hotade. Foto: Johannes Rydström 

I årets uppdatering av den internationella rödlistan anses 40 fågelarter mer hotade av utrotning än tidigare medan läget förbättrats för 23 arter. Bland de mest utsatta hör Afrikas gamar och arter som hjälmnäshornsfågel och seglarparakit, men även flera arter som ses i Sverige har minskat i antal.

BirdLife har gått igenom världens fåglar och listat hur pass hotade de är. Den så kallade rödlistan klassar arter i nio olika kategorier där “livskraftig” innebär att populationen ser ut att klara sig bra medan en art som är “akut hotad”  löper stor risk att dö ut.

I den senaste uppdateringen av rödlistan har 40 fågelarter fått en försämrad klassificering. Sämst går det för Afrikas gamar där fyra av elva arter nu anses vara “akut hotade” (läs mer här). Men även fåglar som ses i Sverige mer eller mindre regelbundet ligger sämre till. Följande arter har nu fått försämrad status och klassas som “nära hotad”: myrspov, spovsnäppa, kustsnäppa, lunnefågel (läs mer här), turturduva, strandskata och tofsvipa.

Vissa arter har dock stått för “häpnadsväckande återhämtningar” tack vara bevarandeåtgärder. Det gäller exempelvis seychellsångare och chathampetrell.

Vadare som flyttar längs östra Asien har enligt BirdLife drabbats hårt av ett ökat exploateringstryck och utökat jordbruk i området. 65 procent av deras livsmiljöer i Gula havet har försvunnit de senaste 50 åren och de återstående lämpliga områdena försvinner i en takt av en procent per år. För tofsvipor och strandskator anses förlust av lämpliga häckningsområden respektive överfiske av skaldjur vara orsakerna till försämringarna.

Läs mer:
Lunnefågelpopulationen kraschar även i Norge.
Islands havsfågelkolonier kraschar.
EU: Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald.
Ny studie: Afrikas gamar på väg att utrotas.
Stor genomgång av Europas hotade fåglar.

Källa: BirdLife International och SOF BirdLife

Mer att läsa