Gå till innehållet

Stor brandrisk just nu – eldningsförbud på många håll

Brandman som släcker en skogsbrand. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Brandman som släcker en skogsbrand. Foto: Maths Nilsson

Det är väldigt torrt i markerna nu och det råder mycket hög risk för bränder i en stor del av landet. I bland annat Stockholm, Uppland, Västmanland, Blekinge och Gotland råder eldningsförbud. Vi går igenom en lista på saker att tänka på innan grillen åker fram.

– Brandrisken i skog och mark är lokalt stor i de östra landskapen av Götaland och risken ökar alltmer de kommande dagarna, skriver SMHI på sin varningssida.

Det har bland annat brunnit i naturen på Gotland, i Blekinge, Stockholmstrakten, Göteborg och Uppland och det är för närvarande stor risk att elden sprider sig från utomhusgrillning eller uppeldning av gamla löv och kvistar från trädgårdsarbete. När det är så här torrt kan det till och med räcka med att det lämnas glasskärvor i naturen för att det ska uppstå en brand.

I Uppsala-trakten har det brunnit på flera håll och ofta på grund av oaktsamhet från privatpersoner som överskattar sin förmåga och underskattar hur vindar påverkar en eld, enligt P4 Uppland.

För att minska risken för skogsbrand är här några tips från Räddningstjänsten i Skellefteå kommun och Storstockholms brandförsvar:
• Kolla först och främst om det råder eldningsförbud.
• Elda inte alls när det är torrt och blåser.
• Ha alltid vatten i närheten och en mobiltelefon så att du kan ringa efter hjälp.
• Är det torrt i marken kan en enda gnista räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser.
• Många markbränder har startats av engångsgrillar. En engångsgrill är inte att betrakta som en säker grillplats.
• Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt! Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
• Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare. Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.
• Lämna aldrig elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer att ringa räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
• Ring 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
• Släck grundligt.
• Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå med locket på eller dränk kolen i vatten. Då slipper du vara den som orsakar en brand. 

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa