Gå till innehållet

Stor brandrisk just nu – eldningsförbud i flera län

Brandman som släcker en skogsbrand. Foto: Maths Nilsson

Det är väldigt torrt i markerna i stora delen av landet just nu. SMHI meddelar att det är stor eller mycket stor risk för skogsbränder i större delan av södra Sverige och risk för gräsbränder i så gott som hela landet utom längst i norr och längs fjällkedjan. På flera håll, så som Kalmar, Västerås och Stockholm, råder eldningsförbud.

– När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning, skriver länsstyrelsen i Stockholm.

Förutom skogsbränder är även risken för gräsbränder stor just nu. Det är därför viktigt att vara väldigt försiktig vid grillning i naturen. Tänk på att exempelvis kvarglömda engångsgrillar eller krossat glas kan orsaka farliga bränder som sprider sig snabbt.

– Säkerställ att du verkligen släcker, om du eldar i ute i naturen och elda inte om det verkligen inte är nödvändigt, säger Anders Finn, inre befäl vid räddningstjänsten Östra Götaland till SVT Öst.

För att minska risken för skogsbrand är här några tips från Räddningstjänsten i Skellefteå kommun och Storstockholms brandförsvar:
• Kolla först och främst om det råder eldningsförbud.
• Elda inte alls när det är torrt och blåser.
• Ha alltid vatten i närheten och en mobiltelefon så att du kan ringa efter hjälp.
• Är det torrt i marken kan en enda gnista räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser.
• Många markbränder har startats av engångsgrillar. En engångsgrill är inte att betrakta som en säker grillplats.
• Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt! Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
• Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare. Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.
• Lämna aldrig elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer att ringa räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
• Ring 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
• Släck grundligt.
• Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå med locket på eller dränk kolen i vatten. Då slipper du vara den som orsakar en brand.

Källor: SMHIP4 Västmanland, Länsstyrelsen Stockholm och SVT Öst,

Mer att läsa