Gå till innehållet

Stor aktion mot fossila bränslen i Stockholm

Extinction Rebellions aktion vid Norrmalmstorg. Foto: Extinction Rebellion

Den här veckan pågår en lång rad fredliga klimataktioner i Stockholm där trafik, men inte blåljusfordon, blockeras. Målet är att sätta ljus på klimatkrisen och hur bråttom det är att agera mot fossilberoendet.

– För att undvika en klimatkatastrof måste de största utsläppsländerna drastiskt minska sina utsläpp från och med i år. Detta innebär att vi måste påskynda slutet på vårt beroende av fossila bränslen och påskynda användningen av ren förnybar energi. Varje sekund räknas. Det är dags för brådskande klimatåtgärder.

Dessa ord kommer inte från Extinction Rebellion utan från FN:s generalsekreterare António Guterres. Men aktivisterna delar hans och klimatforskarnas oro för att det görs alldeles för lite. De kräver att regering ska stoppa alla subventioner till fossila bränslen.

Men aktivisterna delar hans och klimatforskarnas oro för att det görs alldeles för lite. De kräver att regering ska stoppa alla subventioner till fossila bränslen. subventioneras med minst 30 miljarder om året enligt Naturskyddsföreningen. Det är mer pengar än de 22 miljarder regeringen lägger på miljöbudgeten för år 2022. Subventionerna inkluderar skattebefrielser och nedsättningar av skatter för användning av fossila bränslen i olika branscher och sektorer, bland annat sjöfarten och jordbruket. Till subventionerna hör också reseavdrag och förmånsbilsystemet, liksom gratis tilldelning av utsläppsrätter och överskott av utsläppsrätter, skattebefrielsen för bränsle till utrikesflyget, momsbefrielser och driftsbidrag.

– Fossila bränslen är inte ett alternativ om vi vill ha en beboelig planet. Det är oacceptabelt att ignorera den vetskapen och fortsätta subventionera skadliga industrier med statliga medel. Våra folkvalda politiker ger oss otillräckliga löften som de inte ens förmår hålla, de har svikit vårt förtroende. Det som krävs är beslut som står i proportion till den globala katastrof vi befinner oss i. Att agera nu, kraftfullt och omedelbart, är vår enda chans, säger Caroline Andrén, aktiv i XR Skåne och deltagare i Fossilupproret.

Under tisdagen har hundratals aktivister från Extinction Rebellion, ett jazzband och “en sprakande rosa båt”, ockuperat korsningen Kungsgatan-Sveavägen i Stockholm. Rörelsen räknar med massgripande från polisen, men kommer fortsätta med blockaden tills dess att regeringen möter kravet om att stoppa fossilsubventionerna.

Källa: Extinction Rebellion

Mer att läsa