Gå till innehållet

Vargen i södra Stockholm – det här har hänt

Varg i hägn. Foto: Marie Mattsson 

I början av sommaren anlände en ung vargtik till södra Stockholm. Hon har sedan dess stannat kvar i området och efter att får rivits i nationalparken Tyresta har rapporteringen om henne i media ökat kraftigt. Det här har hänt (uppdateringar längst ned i artikeln).

Vargen är en ung, gps-försedd tik från Norge som i maj setts i Sörmland och som i början av juni anlände till området söder om nationalparken Tyresta i Stockholm. Så fort vargen konstaterades befinna sig i området uppmanade länsstyrelsen tamdjursägare att se över sina stängsel ”så att de är i så bra skick som möjligt för att minska risken för angrepp”.

LÄS ÄVEN: • Norsk varg har förflyttat sig till Stockholm

Under sommaren har vargen från och till setts av privatpersoner och länsstyrelsen. I området finns mängder av rådjur och andra vilda byten så det är inte konstigt att hon stannade kvar.

Den 4 september, när vargen befunnit sig i området i ganska exakt tre månader, sker så den uppmärksammade attacken på fåren vid Tyresta by.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Så minskas vargattacker på boskap

Det är inte sällan hundar som står för påstådda vargattacker på får i Sverige och tidigare i våras blev får i området attackerade av en hund. men efter att länsstyrelsen kallats till platsen kunde det konstaterats att de tre fåren hade skador från varg.

Redan för två år sedan ansökte Tyrestas förvaltning om bidrag till ett rovdjursstaket som beräknades kosta 250 000-300 000 kronor, men fick då nej av länsstyrelsen,  berättar Tyresta bys bonde Michael Jensen för Mitt i Botkyrka-Salen.

Men hela åtta kilometer av hagarna vid Tyresta gård har fyrtrådigt elstängsel. När fåren attackerades befann de sig dock i en hage där 40 meter av stängslet enbart består av träplankor. Stiftelsen Tyrestaskogen tror att vargen tog sig in i hagen där. Denna hage används bara under tre veckor i augusti-september för att de olika fårrasernas hanar och honor ska hållas avskilda under parningstiden.

Efter attacken har Tyresta vidtagit flera åtgärder. Vissa får hålls inne i fårhuset nattetid, andra flyttas till mer vargsäkra beteshagar och de har även bevakning av fåren även nattetid. Dessutom kompletteras alla elstängsel med en extra eltråd “för att så långt möjligt öka vargsäkerheten”, skriver Tyresta på sin webbplats. De har återigen sökt bidrag för stängslet via länsstyrelsen.

Det har höjts röster för att vargen ska skjutas. Bland annat av moderata lokalpolitiker, som antyder att folk inte längre skulle våga gå i området, men länsstyrelsen anser inte att det är aktuellt.

– Det är troligt att den här vargen letar efter en partner, och att det är därför hon kommit hit. Den är nyfiken, men håller sig på avstånd och uppvisar inte något onormalt beteende. Det rör sig mycket folk i det här området. Därför är det inte så konstigt att många har sett den. Vi tar tacksamt emot rapporter från allmänheten, säger Mia Olausson, naturvårdschef på länsstyrelsen, till DN.

Enligt en studie som gjorts på vargarna i Italien finns det flera faktorer som påverkade i vilken mån vargar ger sig på boskap, men den starkaste minskningen av attacker på tamdjur skedde när det fanns stabila vargflockar i området. Skingrade vargar som försöker klara sig på egen hand har en större tendens att ge sig på tamboskap än vargar i flock. Andra faktorer som minskar antalet vargattacker är förebyggande skyddsåtgärder för boskapen, riklig förekomst av rådjur och andel lövskog.

Uppdatering 12 september: 
Vargen är fortfarande kvar i området och sågs natten till tisdag den 12 september i Tyresta by.

Uppdatering 28 september:
Vargen har visat sig orädd mot människor vid flera tillfällen, vilket bland annat ses i den här filmen.

Uppdatering 29 september:
Två får har dödats av varg i Österhaninge. Det är oklart om det är samma varg.

Länsstyrelsen utannonserar den 29 september att de ska genomföra “skrämselåtgärder” så som gummikulor, ljud- och ljuseffekter mot vargen så att den uppfattar att människa tillsammans med hund ger obehag. Skrämselåtgärderna får utföras i området där vargen sett röra sig, men inte i Tyresta nationalpark.

– Vi bedömer att det finns förutsättningar för att komma tillräckligt nära vargen och genomföra skrämselåtgärder. Förhoppningen är att åtgärden ska ändra vargens beteende, säger Mia Olausson, naturvårdschef vid Länsstyrelsen.

Om inte skrämselåtgärderna fungerar skriver länsstyrelsen att det “kan bli aktuellt att pröva frågan om skyddsjakt”.

Uppdatering 9 oktober:
• Nu har stängslet runt fårhagen vargsäkrats, meddelar Tyresta nationalpark. Under arbetets gång har frivilliga, framför allt från Svenska Rovdjursföreningen hjälpt till att hålla vargen borta genom att nattvandra vid fåren.
– Allt engagemang och stängselarbete har säkerligen bidragit till att vi förskonats från fler angrepp på fåren, och därmed sluppit ytterligare krav på skyddsjakt. Vi hoppas nu på det bästa för Södertörnsvargen, så att hon får och kan leva sida vid sida med också ett mer urbant präglat samhälle, skriver de på sin Facebook-sida.

Uppdatering december 2017:
• Beslut om skyddsjakt.

Uppdatering 10 januari 2018:
Vargtiken har nu skjutits.

Källor: DN, Mitt i, TyrestaDN och länsstyrelsen

Mer att läsa