Gå till innehållet

Stockholm JO-anmäls för subventioner till Bromma flygplats

Flygplan. Foto: Marie Gillander

Swedavia får hyra marken som Bromma flygplats ligger på till kraftigt reducerat pris. Nu har Vänsterpartiet JO-anmält staden eftersom de menar att subventionerna bryter mot kommunallagen.

Enligt det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Karin Wanngård subventioneras hyran med 50 miljoner kronor per år.
– Det är orimligt att skattepengar går till att göra flyget billigare i jämförelse med tåget. Stockholms stad och regeringen måste nu komma överens om att riva detta förlegade avtal, skrev hon på DN Debatt.

Nu har Vänsterpartiet JO-anmält staden.
– Vi vill undersöka om avtalet strider mot likställdhetsprincipen i kommunallagen. Enligt lagen får inte mark som hyrs ut av kommunen subventioneras förutom vid synnerliga skäl – något som knappast finns i det här fallet, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Vänsterpartiet vill se en nedläggning av Bromma flygplats redan 2022. Som argument nämns att 8 av 10 avgångar är inrikes, att “flygtrafiken måste minska om vi ska ha en rimlig chans att nå våra klimatmål och starta omställningen till ett fossilfritt samhälle”, samt att flygplatsen hämmar byggtakten i bostadsbristens Stockholm.

– Omställningen kan inte vänta i 19 år till. Bromma flygplats är centralt belägen, bara tre kilometer från Stockholms innerstad. Den har förhindrat byggnation av höga hus i en stor del av Stockholm, och bullret som flygplanen orsakar är omfattande i ett brett fält tvärs över staden. Flygplatsens storlek och centrala läge gör den i stället utmärkt för stadsutveckling. Enligt stadens uppskattning skulle flygfältet kunna omvandlas till en stadsdel med omkring 35 000 bostäder, ett välbehövligt tillskott av bostäder och en chans att förverkliga en modern stadsdel präglad av social och ekologisk hållbarhet, skriver Rikard Warlenius, klimatpolitisk talesperson Vänsterpartiet Stockholms stad, på partiets webbplats.

Vänsterpartier hänvisar också till att både International Air Transport Association (IATA) och Svensk Pilotförening meddelat att Arlanda skulle kunna hantera den ökning av trafiken som en nedläggning av Bromma skulle innebära. Arlanda skulle inte ens behöva byggas ut.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) säger till Dagens Nyheter att hon välkomnar anmälan, men hon är samtidigt positivt inställd till Bromma flygplats och tycker inte att det är frågan om någon subventionering av markhyran.

Läs även:
Kraftigt minskat flygande i Sverige
Sverige lägger 30 miljarder kronor per år på klimatskadliga subventioner
Protester mot ny flygplats i Sälen för 250 miljoner skattekronor

Källa: Vänsterpartiet i Stockholm och DN

Mer att läsa