Gå till innehållet

Stenrev återskapas i Öresund för att gynna biologisk mångfald

I flera årtionden har Öresund tömts på stenar som använts i byggprojekt. Det har drabbat många arter eftersom stenreven är viktiga både för vegetation och djurlivet under vattnet. Nu ska Danmark återskapa flera av dem.

Stenrev på botten i Öresund skapar gömställen för fiskar och dessutom förutsättningar för undervattensväxter. När det finns växtlighet så gynnas även fiskar och andra djur under vattnet.

I lämpliga stenrev kan det finnas upp till 100 000 smådjur per kvadratmeter och biomassan (sammanlagda vikten av växter och djur) kan vara 10-30 gånger större i ett stenrev jämfört med en sandbotten, säger havsbiologen Karsten Dahl till TV2 Lorry.

Han berättar också att stenar numera är en bristvara i Öresund efter årtionden av att de tagits upp för att anlägga exempelvis hamnar och bryggor. I centrala Öresund finns i stort sett inga stenrev kvar. Det finns några vid Gilleleje i norr och andra nere vid Stevns i söder, men annars är det bara rester av sten kvar.

Tidigare studier har visat att antalet torskar kan bli 100 gånger fler i områden där stenrev anlagts och redan året efter besöker tumlare platsen dubbelt så ofta och dubbelt så länge.

Nu ska det återskapas stenrev vid Taarbæk (på andra sidan Landskrona), Hornbæk (tvärsöver Hittarp) och Stevns (mittemot Falsterbo). Projektet har beviljats 10 miljoner danska kronor av Danmarks regering.

Läs även

• Köpenhamn vill bygga stor ö i Öresund – kritik från Sverige
• Öresund: Från avloppsvattenskandal till samtal om nationalpark
Seger för naturen: Sandsugning stoppas och Öresund skyddas
• Fortfarande omfattande miljöförstöring i Öresund

Källa: TV2 Lorry

Mer att läsa