Gå till innehållet

Stekenjokk öppnas delvis

Fågelägg på Göteborgs Naturhistoriska museum. Foto: Erik Hansson

Fågelägg på Göteborgs Naturhistoriska museum. Foto: Erik Hansson

Under 2012 infördes ett tillfälligt besöksförbud i naturreservatet Stekenjokk. Det berodde bland annat på den utbredda äggplundringen som skett i området som vi skrivit om tidigare. Nu har Länsstyrelsen i Västerbotten i samråd med Rikspolisstyrelsen beslutat att området som ligger i Västerbotten återigen blir tillgängligt för allmänheten.
– Vi kommer istället att ha en större informationsinsats om problemen med äggstölder samt en utökad bevakningsinsats i samarbete med polisen under juni, säger Björn Jonsson Naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Västerbotten till Västerbottens-Kuriren.

Det ska bland annat ske en genomgång av områdena för att se var det finns särskilt intressanta fågelbiotoper som kan behöva pekas ut som fågelskyddsområden.

I Jämtlands del av fjället kommer dock besöksförbud att råda från den 6 juni.

Källa: Västerbottens-Kuriren och Västerbottennytt

Mer att läsa