Gå till innehållet

Statistik över hundar som skadas vid jakt

2019 skadades eller dödades 674 hundar i samband med jakt i Sverige enligt försäkringsbolaget Agrias statistik. Av dessa skadades 240 i trafiken, 211 av vildsvin, nio av varg och sju fick skador eller dog av skott. Mörkertalet för skador av vildsvin anses vara stort.

Även om det är många hundar som årligen skadas av vilda djur så anser Agria inte att hundägare i allmänhet behöver känna oro.

– Det är mycket ovanligt att sällskapshundar hamnar i konflikt med vilt. Det finns därför ingen anledning att välja bort en skön skogspromenad även om det alltid är bäst att hålla hunden under uppsikt, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef, Agria Djurförsäkring.

Det är nästan uteslutande jakthundar som skadas av vilt under jakten. Det visar statistiken från Agria som baseras på de diagnoskoder som veterinären skickar till försäkringsbolaget. Ibland framgår inte exakt vilket djur som orsakat hundens skada. Kategorin “skadad av vilt”, med 141 fall per år, kan därför handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin. 

– När det gäller antalet hundar som skadas av vildsvin rymmer det ett stort mörkertal – större än för de övriga djurskadorna. Vanligt är att de skador hunden får av vildsvinen anges som sårskada eller bitskada. Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen “skadad av vilt”, skriver Agria i sin artikel.

De senaste fem åren har antalet skador av vildsvin ökat med 53 procent medan vargskador minskat med 45 procent. Antalet skadade eller dödade hundar minskade från 719 till 674 mellan åren 2018 och 2019. Det kan jämföras med att det 2015 sammanlagt skadades ungefär 600 hundar i trafiken, enligt Agria.

Typ av skada och antal skadade hundar 2019:

  • Trafikskadad/dödad 240
  • Dödad/skadad av vildsvin 211
  • Dödad/skadad av vilt/vilda djur 141
  • Dödad/skadad av tåg 28
  • Drunkning 22
  • Dödad/skadad av varg 9
  • Försvunnen under jakt 8
  • Skottskadad/dödad 7
  • Dödad/skadad av björn 5
  • Dödad/skadad av lo 3

Källor: Agria och Pressmeddelande från Agria

Mer att läsa