Gå till innehållet

Statistik och information om viltolyckor

Den här veckan gör Nationella Viltolycksrådets en insats för att informera om viltolyckor. Hittills i år har det redan skett ungefär 29 000 viltolyckor varav en stor majoritet skett med rådjur 22 300, men även med älgar (3 300), vildsvin (1 700), ren (1 100), varg (7) och örn (7).

Dovhjort på bilväg. Foto: Erik Hansson

Dovhjort på bilväg. Foto: Erik Hansson

En sammanstötning mellan ett motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste enligt lagen rapporteras till polisen även om djuret inte är synbart skadat. Platsen där olyckan skett måste också markeras. Att köra på ett av dessa djur utan att anmäla det är straffbart och kan ge böter.

Här är några ytterligare upplysningar om hur man bör agera vid viltolyckor:
• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
• Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
• Ring 112 och anmäl olyckan. Var beredd på att uppge i vilken riktning viltet eventuellt försvann.
• Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
• Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Remsan kan hämtas hos polisen och på bilprovningstationerna eller skrivas ut från Nationella Viltolycksrådets hemsida (pdf).
• Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
• Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
• Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
• Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
• Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid kollisioner med andra viltslag gäller inte anmälningsplikt till polisen och djuret bör helst avlivas. Ha dock egen säkerhet i åtanke.

Källa: Viltolycka.se

Mer att läsa