Gå till innehållet

Starkt hotade flodpärlmusslan hittad på ny plats

Flodpärlmussla. Foto: I, Boldie, CC BY-SA 3.0

Flodpärlmusslan är en starkt hotad art som minskat i antal med 50 procent de senaste 100 åren. Nu har en ny liten population hittats i en å i Västerbotten, tack vare tips från allmänheten.

Länsstyrelsen i Västerbotten fick in tips om att det skulle finnas flodpärlmusslor i Rickleån redan 2018, men hittade då bara den vanligare arten allmän dammusslan. Den 25 augusti 2020 gjordes dock en ny inventering och nu hittades den starkt hotade flodpärlmusslan i området.

– Vi hittade några enstaka äldre individer av flodpärlmusslan men tyvärr kunde ingen föryngring konstateras. Musslans status på den här sträckan av Rickleån är inte bra men samtidigt är det viktigt i bevarandearbetet med flodpärlmussla att kartlägga förekomster, bedöma statusen och därefter se över vilka eventuella bevarandeåtgärder som behöver sättas in för att säkra musslans överlevnad på lång sikt, säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef vid miljöanalysenheten och ansvarig för miljöövervakningen på Länsstyrelsen.

Flodpärlmusslan är fridlyst och kan bli över 200 år gammal. För att klara sig är den beroende av öring eller lax eftersom musslans larver lever som parasiter på fiskarna. Bara ungefär en av 100 miljoner larver överlever tillräckligt länge för att bli en fullvuxen mussla.

De senaste åren har det gjorts insatser för att förbättra livsmiljöerna och bevara arter som exempelvis flodpärlmussla och öring i Rickleån.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Mer att läsa