Gå till innehållet

Hård kritik mot att Star Wars återigen filmas på fågelö

Den 16 december i år har den nya Star Wars-filmen “The Force Awakens” premiär. Den är delvis filmad på en fågelö utanför Irland mitt under häckningstid, vilket väckte en del protester. Nu är det dags igen. Även uppföljaren ska filmas på ön och nu riktas ännu skarpare kritik mot att filmandet godkänts helt utan diskussioner med naturvårdare och utan att det undersökts om det skulle störa det känsliga fågellivet på öarna.

Lunnefåglar. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Lunnefåglar och andra alkor. Foto: Johannes Rydström

Sommaren 2014 var 70 personer inblandade i att filma Star Wars Episode VII på fågelön Skellig Michael. Dr Stephen Newton, som är sjöfågelansvarig på Birdwatch Ireland, tyckte filmandet i juli var “lite olämpligt” eftersom bland annat lunnefåglar och mindre liror häckar på ön under den här tiden. National Parks & Wildlife Service på Irland meddelade dock att filmandet “har anpassats för att undvika störandet av häckande fåglar” och gav därför sitt tillstånd.

Filmandet ska bland annat ha resulterat i att hundratals tretåiga mås-ungar blåstes i havet och drunknade, enligt BirdLife.

När nu Star Wars Episode VIII ska spelas in återvänder filmteamet till Skellig Michael, men den här gången sker filmandet i september, efter häckningssäsongen för vissa arter, och en lista på 16 punkter om hur filmandet ska minimera störningar för fåglarna ska följas. Dessutom finns personal från National Parks and Wildlife Service och National Monuments Service (platsen är dessutom ett världsarv) på plats för att övervaka inspelningen. Men enligt flera naturorganisationer var dessa åtgärder inte tillräckligt. Dels finns fortfarande tusentals ungar till stormsvalor och liror i området och projektet ska ha körts igång utan insyn från oberoende naturvårdare och det undersöktes aldrig hur filmandet skulle påverka havsfåglarna på öarna.

– Bristen på insyn i det här projektet är särskilt irriterande. Det är helt enkelt inte acceptabelt att beslut som kan påverka en av Europas viktigaste havsfågelkolonier har fattats i så stor hemlighet, utan konsultation eller diskussion, speciellt med tanke på att ön är utsedd till “Important Bird Area” för häckande havsfåglar, säger Stephen Newton, havsfågelansvarig hos BirdWatch Ireland.

Även om det skulle vara så att inga ungar eller fåglar påverkats finns risken att transporterna till och från ön råkar få med sig invasiva arter som brunråttor, vilket skulle kunna få förödande konsekvenser.

Källor: RTE och BirdLife

Mer att läsa