Gå till innehållet

Staden som byggs om för att tackla uppvärmningen

Vy över Arnhem. Foto: PiorOwn work, Public Domain, Link

Staden Arnhem i Nederländerna ska under de kommande tio åren byggas om för att anpassas till den globala uppvärmningen. Det blir bland annat mindre asfalt och mer grönområden.

The Guardian rapporterar om att Arnhems politiska ledning lagt fram en plan för att förbereda staden inför fler extremväder, torka och intensiva värmeböljor. Tio procent av den asfalt som idag finns i staden och som inte används så mycket ska göras om till gräsmarker eller planteras med växter för att hjälpa mot både hetta och kraftiga regn. Målet är att jorden och växterna i staden ska kunna ta upp 90 procent av allt regnvatten istället för att det åker rakt ned i stadens kloaker.

Arnhem kommer också bygga dammar och plantera träd längs med gator för att skapa viktiga skuggor som sänker temperaturen. Det kommer även ges stöd till invånare som anlägger gröna tak eller samlar upp regnvatten.

Effektivt med natur i städer
I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter kommer både temperaturen stiga och värmeböljor bli allt vanligare. Enligt Thomas Elmqvist, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, är ett av de effektivaste sätten att lindra hettan i städer att behålla natur, anlägga grönytor och plantera fler träd. Bara genom att öka ytan som täcks av trädkronor i en stad från 10 till 20 procent så kan temperaturen sänkas med mellan 3 och 8 grader, säger han till UNT. Läs mer i vår artikel fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer.

Asfalt och betong lagrar värme, metall reflekterar värmen till omgivningen och tät bebyggelse stoppar svalkande vindar och dessutom gör alla fordon städerna ännu varmare. Det behövs grönområden för att sänka temperaturen under sommaren. För att maximera hjälpen från träd behöver dock träden täcka 40 procent av stadens yta, enligt en studie som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Källa: The Guardian

Mer att läsa