Gå till innehållet

Spiken i kistan för världens mest hotade val?

Kaliforniatumlare. Foto: Paula Olson, NOAA, Public Domain, Link

Världens ungefär nio sista kaliforniatumlare behöver knappast fler hot, men nu har Mexiko beslutat att dra tillbaka ett fiskeförbud i deras livsmiljö. Experter som jobbat med att försöka rädda arten tror att det här kommer innebära att kaliforniatumlaren snart kommer utrotas.

Kaliforniatumlarens (“vaquita”) utveckling de senaste åren (läs artiklarna här) har sakta men säkert försämrats. Illegalt fiske, minimal kontroll över att arten inte fastnar i bifångst och misslyckade räddningsaktioner har tyvärr gjort att kaliforniatumlaren snabbt minskat från knappt 60 exemplar år 2016 till under 20 individer år 2020. Nu beräknas det bara finnas ungefär nio exemplar kvar av arten.

I detta läge, när naturorganisationer kämpar för fullt med att rädda arten, beslutar Mexikos regering att ta bort det fiskeförbud som gett visst skydd åt den akut hotade valen sedan 2017. Nu blir det tillåtet med fiske i området och kontrollerna kommer vara minimala.

– Det innebär att kaliforniatumlaren kommer att utrotas och en allmän ökning av antalet olagliga fiskenät som kommer drabba det marina livet i Cortezhavet hårt. Det är som att säga till illegala fiskare: “gör vad ni vill från och med nu”, säger Andrea Crosta, ordförande för Earth League International, till Mongabay.

Om det illegala fisket och nätfiske i allmänhet hade förbjudits i området menar experter att det fortfarande finns en chans för arten. De individer som återstår mår bra och flera kalvar har hittats de senaste åren.

Källa: Mongabay

Mer att läsa