Gå till innehållet

Spara döda träd – gynna granbarkborrens fiender

En myrbagge har tagit en barkborre. Foto: Erik Hansson

Lösningen på granbarkborrens framfart har hittills framför allt vara att öka avverkningen. Även i hundratals naturreservat och i nyckelbiotoper med höga naturvärden. Nu visar nya studier från Sveriges lantbruksuniversitet att det är viktigt att spara döda träd. Det gynnar nämligen granbarkborrarnas fiender.

Att död ved gynnar granbarkborrarnas fiender har varit känt länge, men trots det har det skett mängder av avverkningar av döda träd i granbarkborrens namn och det har visat sig slå hårt mot naturvärdena.

– De naturliga fienderna till granbarkborren kan hjälpa oss att hålla nere populationen av granbarkborre. Att spara redan döda granar och vindfällen med harmlösa barkborrearter kan vara ett sätt att gynna dessa fiender, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Granbarkborrens naturliga fiender är bland annat myrbaggar (se bild här ovan), styltflugelarver och hackspettar och nu verkar det som att mängden fiender ökar. Vilket troligen kommer minska granbarkborrens population och därmed trädskador under 2021. Åtminstone om det blir en normal sommar, utan extrem sommar.

– Det kan vi nog delvis tacka de naturliga fienderna för, säger Gunnar Isacsson.

Tretåig hackspett. Foto: Erik Hansson

“Städa” inte bort död ved
För att gynna granbarkborrens fiender rekommenderas att spara liggande eller stående granar och andra träd, gärna även äldre död ved eftersom det ger alternativ föda åt hackspettar.

– Städa inte för mycket. Döda granar som flertalet granbarkborrar lämnat, och som inte lönar sig ekonomiskt att ta ner, kan hellre stå kvar och bli boplats åt de naturliga fienderna. De flesta av dessa fiender övervintrar som larver i barken, och klarar sig oftast inte om träden avverkas, säger Gunnar Isacsson.

Se Gunnar Isacssons föreläsning “Så gynnar du granbarkborrens värsta fiender” här under:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Läs även

Avverkningar i hundratals naturreservat på grund av granbarkborrar – ”oacceptabelt”
• Naturvärden utplånas när granbarkborrar bekämpas
Död ved gynnar barkborrars fiender
• Granbarkborrar i skyddad skog påverkar inte utbrott
• Sveaskogs insats mot granbarkborre: avverka gamla lövträd och tallar

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa