Gå till innehållet

Sommarens torka kommer få negativa konsekvenser för älgstammen i åratal

Älg med kalv. Foto: Gunilla Falk 

Sommarens torka blev svår för landets stora däggdjur som älg och dovhjort. Växterna innehöll inte lika mycket näring och det påverkade framför allt ungarna, som i år varit färre och vägt mindre än tidigare år. För älgstammen kommer det få konsekvenser under flera år framåt.

Älgarna hör till de vilda djur som drabbas hårdast av sommarens torka och extremvärme och i vintras hade de också svårt att hitta mat när den stora mängden snö täckte markvegetationen.

LÄS ÄVEN: • Älgar har svårt att hitta mat, Skogsstyrelsen vill öka avskjutningen kraftigt

Svensk Jakt har intervjuat Fredrik Widemo, forskare på SLU och forskningsansvarig för Svenska Jägareförbundet, om hur det går för älgarna i år. Han berättar att älgkalvarna är i snitt 9 procent mindre än förra årets kalvar och att älgkor på flera håll i landet har färre kalvar i år.

Hittills har kalvar från de nordligaste länen kontrollerats och effekterna av den torra och varma sommaren kommer märkas av länge. Kalvarna som fötts i år kommer både vara mindre och i sin tur ha sämre möjligheter att få kalvar än en genomsnittlig älg.

– Vi vet att en älgkalv som är liten vid den här tiden av året kommer att förbli liten hela livet. Den växer aldrig helt i kapp. Dödligheten för de här små älgarna är högre än normalt och de kommer i sin tur dessutom att producera både färre och mindre kalvar, säger Fredrik Widemo till Svensk Jakt.

LÄS ÄVEN: • Varmare klimat tvingar Sveriges älgar norrut

Till Naturmorgon berättar Fredrik Widemo även att landskapet idag ser helt annorlunda ut än tidigare eftersom vi dikat ur så mycket av jorden. Våtmarker har omvandlats till jordbruksmark eller växt igen med skog. Tidigare hade vi en mosaik med delvis fuktiga miljöer. Dagens Sverige är mer enhetligt torrt.

Källor: Naturmorgon och Svensk Jakt

Mer att läsa