Gå till innehållet

Solskyddsmedel kan vara skadligt för koraller

Foto: Lisa Sihlberg

Foto: Lisa Sihlberg

Enligt en studie publicerat i veckan kan ett vanligt ämne i solskyddsmedel vara mycket skadligt för koraller.

Bensofenon-3 (även kallat oxybenzone) är en vanlig kemikalie i bland annat solskyddsmedel och hygienprodukter. Det skyddar mot UV-strålar och kan hittas i över 3500 solskyddsmedel världen över. Att ämnet kan ha skadliga effekter på akvatiska ekosystem har varit känt sedan ett tag tillbaka, och en del marina parker förbjuder helt eller rekommenderar emot användandet av solskydd med liknande ämnen.

I Sverige rekommenderar man att barn under två år ej bör använda solskyddsmedel med bensofenon-3.

Precis hur skadligt bensofenon-3 kan vara för marint liv finns det lite kunskap om, men i den nya studien kunde forskarna visa att ämnet har kraftigt negativa effekter på koraller och bidrar bland annat till korallblekning. De skadliga effekterna kunde ses vid så låga koncentrationer som 62 delar på en biljon, vilket motsvarar en droppe i sex och en halv olympiska simbassänger, enligt forskarna.

Mellan 6000 till 14 000 ton solskyddsmedel beräknas sköljas ut till korallreven varje år. Många av dessa medel innehåller allt från 1 till 10% bensofenon-3. Det finns däremot flera solskyddsmedel som innehåller alternativa ingredienser. Man brukar ofta dela in solskydd i två grupper, fysikaliska och kemiska. Fysikaliska medel, till exempel titandioxid, består av små partiklar som reflekterar bort UV-strålningen. I kemiska medel, som bensofenon-3, tar molekylerna upp (absorberar) UV-strålningen och omvandlar denna till oskadlig strålning, det sker alltså en kemisk reaktion.

Att solens strålar kan ha skadliga effekter på oss människor är väl känt vid det här laget. I Sverige är hudcancer den cancersjukdom som har ökat mest de senaste årtiondena, och läkemedelsverket rekommenderar användningen av solskyddsmedel tillsammans med skyddande kläder för att minimera risken att man bränner sig.

Forskarna som gjorde studien är dock noga med att påpeka att de inte förespråkar att badande människor slutar att använda solskyddsmedel. Istället uppmanar de konsumenterna att noga överväga vilken solkräm de köper innan de simmar i havet.

Källor: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Washington PostTime, Sahlgrenska AkademinLäkemedelsverket

Mer att läsa