Gå till innehållet

Sökandet efter olja i haven drabbar djurplankton hårt

När det borras efter olja eller gas i haven används oftast seismiska tester som skickar ner höga ljudvågor i berggrunden för att analysera ekot. I en ny studie visas att dessa seismiska tester dödar djurplankton i ett betydligt större område än man tidigare trott. 

De seismiska testerna görs med ljudkanoner som orsakar högre läten än när en raket på väg ut i rymden startar. Forskarna bakom studien har undersökt hur plankton påverkats av de höga ljuden. Det visar sig att 64 procent av djurplankton dör i ett område på upp till 1,2 kilometer från testerna. I området dog även alla krill-larver. Exakt varför djurplankton dör av ljuden är inte klarlagt, men en teori är att ljuden gör att de tappar orienteringsförmågan.

Tidigare beräkningar har påstått att de seismiska testerna bara påverkar miljön tio meter bort.

Borrningar efter olja och gas kan ha stora så kallade kaskadeffekter på hela ekosystem. Färre djurplankton betyder mindre föda åt många andra marina arter, bland annat många av världens matfiskar.

– Plankton är grunden för hela havens produktivitet. Deras närvaro påverkar ekosystemens hälsa så det är viktigt att vi håller koll på deras framtid, säger huvudförfattaren Robert McCauley, vid Curtins universitet i Österrike, i ett pressmeddelande.

Förutom att djurplankton dör och påverkar hela ekosystem har tidigare forskning visat att annat marint liv drabbas direkt av de seismiska testerna. Det gäller till exempel valar som använder sonar för att leta mat och kommunicera.

Som ett exempel på hur många seismiska tester som pågår runt om i världen nämner forskarna att det enbart i Australien under 2014 och tidigt 2015 genomfördes oljerelaterade seismiska tester på i snitt 15 848 km per kvartal.

Källor: Nature, Vetenskapsradion och The Verge

Mer att läsa