Gå till innehållet

Snöhögar ska rädda saimenvikaren i Finland – åtminstone på kort sikt

Wwf
Ung saimenvikare. Foto: Juha Taskinen, WWF Finland

Ung saimenvikare. Foto: Juha Taskinen, WWF Finland

Saimenvikaren är en underart till vikaren och det återstår bara ungefär 360 individer i världen av den sötvattenlevande sälen. Förutom att populationen är så liten ser det mörkt ut för arten i en varmare framtid. De är helt beroende av snörika vintrar.

Underarten till vikaren lever uteslutande i sjön Saimen i Finland. När landhöjningar fick en del av Östersjön att bilda sjöar stannade saimenvikarna helt enkelt kvar i den nybildade sjön. Här lever enbart ungefär 360 individer av arten och risken är stor att de minskar i framtiden. Saimenvikarna är beroende av snödrivor om vintern för att bygga sina bon. Utan ordentligt med snö kommer många av kutarna att dö.

LÄS ÄVEN: • Sälkamera lockar storpublik i Finland.

– Läget i Finland ger oss en försmak av vad som väntar i Arktis. Mindre snö och is påverkar vikaresälarna väldigt negativt. Vikaren är viktig både för urfolk och isbjörn som föda, säger Tom Arnbom, Arktisexpert på Världsnaturfonden WWF.

Saimenvikare. Foto: Juha Taskinen, WWF Finland

Saimenvikare. Foto: Juha Taskinen, WWF Finland

För att hjälpa saimenvikaren har WWF i Finland nu tillsammans med volontärer börjat samla ihop snö för att skapa de nödvändiga snöhögarna intill vattnet som sälarna behöver för att bygga bon. Arbetet har varit framgångsrikt. Av de 53 ungar som föddes i området 2014 var 50 i de konstgjorda snöhögarna. I mars-april när isarna brukar smälta lämnar kutarna sina bon.

– Lösningen med att skapa snödrivor är enkel men kortsiktig. Vi kan bara ta till de här akuta åtgärderna en begränsad tid och behöver en hållbar plan för framtiden. I det ingår att agera mot klimatförändringen och komma fram till hur vi bäst bevarar platser där isberoende arter kan fortsätta leva, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare för WWF i Finland.

Vikaren är än så länge betydligt talrikare än underarten saimenvikare. I Östersjön finns 10 000 – 14 000 individer och arten anses livskraftig enligt Artdatabanken, men även vikaren är beroende av havs- och sjöis för att kunna föda sina ungar.

Källa: WWF 

Mer att läsa