Gå till innehållet

Snart lättare få tag på svenskt kött som är bra för biologisk mångfald

Naturbete. Foto: Erik Hansson

Efter flera års arbete av föreningen Naturbeteskött och Världsnaturfonden WWF är det nu klart att kött som bidrar både till att hålla landskapen öppna och en ökad biologisk mångfald börjar säljas i butik nu i april.

– Om man äter kött, är naturbeteskött från svenska betesmarker det bästa valet man kan göra för den biologiska mångfalden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Läs även: • Miljöersättning viktig för att bevara naturvärden i betesmarker

Ola Jennersten, naturvårdsexpert på Världsnaturfonden, har jobbat med frågan i flera år, genom WWFs naturbetesprojekt. Det har totalt bidragit till att nästan 30 000 hektar biologiskt värdefulla naturbetesmarker har restaurerats och åter kommit i hävd. Så här tänkte Ola när det blev klart att Coop börjar sälja naturbeteskött i alla sina butiker:
– Först ”äntligen”! Det har under många år varit besvärligt att köpa naturbeteskött – ”vanliga” mataffärer har det inte och man får vara detektiv och söka producenter som säljer från egna gården. Nu öppnar sig ett fönster så att människor som vill köpa kött kan göra det och samtidigt medverka till att gynna den biologiska mångfalden. Vi på WWF har i vår köttguide under flera år bedömt naturbeteskött som bästa val. Nu ökar möjligheten att hitta naturbeteskött i mataffären, förklarar han.

Varför är det en så viktig fråga för dig?
– Naturbetesmarker, vare sig det är ekhagar, alvarsmark, strandängar eller ett skogsbete, är verkliga hot spots för biologisk mångfald där jag kan hitta mängder av spännande arter. Men de behöver ”skötas” och det gör fyrbenta naturvårdare bäst. Om betet uteblir växer dessa artrika marker igen med färre intressanta arter att studera. För att djurhållaren skall ha råd att ha betande djur måste de få betalt, från staten som miljöersättningar och för produkten naturbeteskött. Idag är läget besvärligt för naturbetesbönderna, både vad gäller regelverket och ersättningarna.

LÄS ÄVEN: • De viktiga naturbetesmarkerna riskerar att minska i Sverige

Ola Jennersten framför ett av sina favoritområden – Askare hage. Foto: Erik Hansson

I april börjar certifierat naturbeteskött (“Svenskt Sigill Naturbeteskött”) säljas på Coop. Dessutom har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) startat ett treårigt samarbetsprojekt tillsammans med WWF i syfte att öka arealen naturbetesmark i Roslagen och få ut mer naturbeteskött till Coops butiker.

Vad är det då som skiljer naturbeteskött från annat svenskt kött som finns i butik? Ola Jennersten förklarar:
– Certifierat naturbeteskött som kontrollerats av tredje part garanteras komma från djur som betat mer än halva betessäsongen på naturbetesmarker, under minst två betessäsonger och under vintertid fått grovfoder utan konstiga tillsatser. Man kan ha tur att få liknande kvalitéer om man köper annat svenskt kött men det är då långt ifrån säkert att djuren betat artrika hagmarker.

Så den här lanseringen kan leda till att det skapas fler miljöer med hög biologisk mångfald?
– Det ökar sannolikheten väsentligt, men det kvävs fortfarande att djurhållarna får ut sina djur på naturbetesmarkerna, att politikerna ser till att villkor och ersättningar gör denna typ av uppfödning möjlig, att handlare ser till att marknadsföra naturbeteskött och att vi konsumenter efterfrågar och köper naturbeteskött när vi handlar.

Enligt Världsnaturfonden skulle naturbeteskött i Sverige kunna täcka vår rekommenderade köttkonsumtion (cirka 300 gram nötkött i veckan). För det skulle det behövas 500 000 hektar naturbetesmark. År 2011 fanns det 446 900 hektar betesmark i Sverige, en minskning med en procent sedan 2005. Det är en ännu kraftigare minskning jämfört med på 1920- och 1930-talet när jordbruksarealen i Sverige var som störst. Då utgjorde betesmarkerna cirka 1,1 miljoner hektar.

Källor: Coop och WWF

Mer att läsa