Gå till innehållet

Snart kan grågamen återvända till Bulgarien

Förr var grågamar vanliga i Balkans bergskedjor, men olika mänskliga aktiviteter drev bort dem från området. Nu förbereds för att de ska kunna återvända som häckfåglar och återta sin viktiga position i näringskedjan.

Rewilding Europe har tillsammans med teamet Rewilding Rhodopes genomfört en undersökning som visade att det ser lovande ut inför en återintroduktion av grågam i Bulgarien 2021.

Projektet beräknas pågå i fem till sju år och innebär att grågamar släpps ut i omgångar i lämpliga livsmiljöer i Rodopibergen i Bulgarien. En liten population på ungefär 30 gamar finns på andra sidan den grekiska gränsen och de födosöker ibland i Bulgarien, men annars har grågamarna, precis som många av världens gamar, det svårt. Det beror bland annat på att de förgiftas och kolliderar med elledningar.

Gamar har olika roller
I Rodopibergen lever redan gåsgam och smutsgam. Men grågamarna kommer tillföra ytterligare variation i ekosystemtjänsterna, berättar Deli Saavedra på Rewilding Europe:

– Varje gamart har en egen roll som asätare. Gåsgamar äter det mesta av köttet och inälvorna, grågamarna äter hårda delar av kadavret och smutsgamar tar småbitar som blir över.

Tillsammans är gamar och andra asätande fåglar, däggdjur och insekter en viktig städpatrull som ser till att inte kadaver blir liggandes under lång tid och sprider sjukdomar.

I området har även hjortar återintroducerats vilket kommer öka tillgången till föda för gamarna. Dessutom har över 170 elledningar isolerats och försetts med färger för att minska risken för kollisioner.

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa