Gå till innehållet

Ny dom: Kameradrönare kräver tillstånd

Drönare. Foto: Erik Hansson

Drönare med kamera. Foto: Erik Hansson

Det krävs tillstånd för att använda en kamera monterad på en drönare och tillstånd ges bara om filmningen innebär samhällsnytta – som att förhindra brott. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen idag, enligt Fotosidan

Kameran på drönaren räknas som en övervakningskamera och får därmed inte riktas mot områden som allmänheten har tillträde till. Det kommer därmed krävas tillstånd från länsstyrelsen för att använda drönarkamera på de flesta platser och ett sådant tillstånd kan bli svårt att få eftersom det kräver att kameran används i samhällsnytta, så som att förhindra brott.

Det lär finnas ungefär 100 000 kameradrönare i Sverige i dagsläget och det är bara 15 av användarna som sökt det nödvändiga tillståndet från länsstyrelsen. Fyra av dessa har fått avslag. Det är, enligt ATL, alltså bara elva personer i landet som har tillstånd att använda kameradrönare  för att filma annat än privat egendom enligt nuvarande lagstiftning.

LÄS ÄVEN: • Person anmäld för att ha stört fåglar med drönare

Pensionären Per-Olof Edberg i Finspång var an av de som fått avslag på sitt tillstånd. Han överklagade via ett juridiskt ombud till förvaltningsrätten, som gav honom rätt när de kom fram till att kameradrönare inte skulle lyda under kameraövervakningslagen. Då överklagades domen av Datainspektionen till kammarrätten i Jönköping, som istället kom fram till att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att filma på allmän plats och det enda fallet när det kan tillåtas är om det “avser att förhindra brott eller olyckor”.

Efter att Per-Olof Edberg överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen avgjordes nu frågan. Därmed är en stor andel av de 100 000 kameradrönarna som sålts i Sverige otillåtna att använda på platser där allmänheten har tillträde.

LÄS ÄVEN: • Så kan drönare användas utan att störa fåglar

I dagsläget finns det bara ett undantag för när man kan få använda kameradrönare utan tillstånd och det är enligt advokaten Malin Edmar i IDG om “fotografen kan begränsa drönarkameran till att enbart filma eller fotografera en enskild fastighet dit allmänheten inte har tillträde”. Om så är fallet “krävs bara samtycke från de personer som kan bli föremål för övervakningen”.

Parallellt med rättegången har regeringen tillsatt en utredning som ska se över kameraövervakningslagen och då även se över tillämpningen av kameradrönare. Denna utredning förväntas vara klar i februari 2017.

Källor: FotosidanATL och IDG

Mer att läsa