Gå till innehållet

Snaror ett allt större problem för världens tigrar

Även om antalet tigrar ökar så finns det fortfarande många hot mot det ikoniska kattdjuret. Ett stort problem i dagsläget är att det hittas allt fler snaror i tigrarnas skogar, det rapporterar Världsnaturfonden WWF.

Snaror är lätta att tillverka, lätta att sätta upp och kan vara effektiva för att fånga vilda djur. Det är troligen anledningarna till att parkvakter hittar allt fler snaror som ska fånga vilda tigrar, elefanter, leoparder och andra djur som ger mycket pengar på den svarta marknaden.

LÄS ÄVEN: • Kraftigt minskade levnadsytor för många av världens stora rovdjur

Djur som fastnar i snaror går en plågsam död till mötes och tigrar som lyckas fly från dem har ofta skador som gör att de inte klarar av att jaga. Till slut dör de antingen av svält eller för att såren infekteras.

– Det är omöjligt att veta hur många snaror som sätts upp varje dag och som hotar de vilda djuren i dessa viktiga livsmiljöer. Hundratusentals dödliga snaror tas bort årligen av parkvakter i Asiens skyddade områden, men det är bara toppen av ett isberg, säger Rohit Singh, expert på brottsbekämpning hos WWF, i en intervju med WWF Global.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av antalet tigrar för första gången på årtionden

I de tropiska skogarna i Sumatra, som utsetts till Unesco-världsarv och som hyser bestånd av vilda tigrar, orangutanger, elefanter och noshörningar, verkar antalet hittade snaror ha fördubblats mellan 2006 och 2014.

– Att ta bort snarorna är inte tillräckligt. Parkvakterna måste ha stöd med bättre resurser och starkare lagar som kan stoppa illegal jakt med snaror. Dessutom måste det ske en dialog med lokalsamhällena. Att skydda biologisk mångfald ligger i både naturens och människornas intresse och lokalsamhällen kan spela en viktig roll för att skydda vitala ekosystem, fortsätter Rohit Singh.

Källa: WWF

Mer att läsa