Gå till innehållet

Snabb och framgångsrik restaurering av våtmarker i Finland

Gluttsnäppa – en av arterna vid Linnunsuo. Foto: Niclas Ahlberg

Allt fler våtmarker, floder och skogar restaureras i Finland just nu och med rätt metoder svarar naturen snabbt på de återskapade vildmarkerna med ökad biologisk mångfald och många arter som ökar i antal.

För tio år sedan dog tusentals fiskar i floden Jukajoki efter utsläpp från en närbelägen torvproduktion. Idag är Linnunsuo en våtmark full med liv. I det 110 hektar stora området har det setts över 190 fågelarter, varav över 30 häckar i området. Även däggdjur som älg, utter och järv finns i området. Det har gått från att vara en miljökatastrof till ett bra exempel på rewilding (förvildande) på bara tio år.

Projektet är ett samarbete mellan den finska miljöorganisationen Snowchange, som specialiserat sig på att återskapa skadad natur, och stöd från Rewilding Europe Capital, som gjort det möjligt att köpa naturområden.

– Rewilding i Finland har redan resulterat i att tusentals flyttfåglar återvänt och att torvmarker, som är av stor vikt för klimatet, återhämtat sig och snart kommer även öringen att simma i våra återställda floder igen. Med hjälp från Rewilding Europe Capital och andra partners expanderar nu vårt rewilding-arbete snabbt, säger Tero Mustonen ordförande för Snowchange.

Organisationen ska nu utöka sina insatser för att återskapa ytterligare 72 hektar vid Linnunsuo, samt våtmarken Salojenneva i västra Finland, en skog i nordöstra Finland och till 2025 är planen att jobba med sjön Jukajärvi med närliggande floder. En yta på nio kvadratkilometer.

Enligt Tero Mustonen associerar allt fler finländare rewilding med återskapade finländska landskap och kampen mot klimatförändringarna eftersom stora kolsänkor skapas.

KÄLLA:
Vattenbufflar och hästar återskapar natur i Donaudeltat
Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna
Finland återintroducerar vilda skogsrenar i nationalparker

Källor: Rewilding Europe och Snowchange

Mer att läsa