Gå till innehållet

SMHI: Temperaturökningen i Sverige dubbelt så stor som världsgenomsnittet

Kartorna visar årstidernas temperaturökning för perioden 1991-2016 jämfört med 1961-1990. Bild: SMHI

Sveriges temperaturökning är dubbelt så stor som världens genomsnitt, men det varierar mycket med årstid och plats. I norra Sverige om vintern är temperaturen tre grader varmare nu än medeltemperaturen 1961-1990.

Rapporten tidigare i veckan om att svenska städer skulle ha blivit 2,5-3,4 grader sedan år 1900 visade sig vara byggd på felaktig data. Hur stor höjningen egentligen är enligt den rapporten återstår att se, men SMHI har tagit fram liknande data som också visar att temperaturen i Sverige stiger betydligt mer än genomsnittet i världen. Förändringen märks tydligast under vintern i norra Sverige eftersom det ligger nära Arktis där temperaturökningen är mycket stor.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

– För hela Sverige har årsmedeltemperaturen stigit, men ökningen är alltså inte jämnt fördelad över landet. I norra Norrland har årsmedeltemperaturen ökat mest, medan det i södra Götaland är en något mindre ökning. Det är en utveckling som ligger i linje med vad vi kan förvänta oss utifrån de klimatscenarier som finns för Sverige, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

LÄS ÄVEN: • Havsnivån stiger tre gånger snabbare än under 1900-talet och takten ökar

Jämfört med åren 1861-1890, så kallad förindustriell tid, har världen blivit 0,74 grader varmare om man jämför med medeltemperaturen från 1991 fram till idag. I Sverige har dock årsmedeltemperaturen under samma jämförelse ökat med hela 1,7 grader, det vill säga mer än dubbelt så mycket.

LÄS ÄVEN: • Skogsbruk har mycket större klimatpåverkan än man tidigare trott

Samtidigt kommer rapporter från FNs klimatforskare om att världen inte är i närheten av att klara att hålla temperaturökningen vid 1,5 grader. Vi kan därmed förvänta oss att Arktis blir isfritt under sommaren, till fler och intensivare bränderallt fler korallrev kommer slås ut, hälften av världens landlevande arter kommer påverkas allvarligt, havsnivån kommer fortsätta stiga allt snabbare, dödliga värmeböljor kommer bli mycket vanligare och en lång rad andra förändringar.

Källor: SMHI och The Guardian

Mer att läsa