Gå till innehållet

SMHI: Snabb, stor och oroande klimatförändring i Sverige

Fjällräv. Foto:Michael Haferkamp via Wikimedia

Fjällräv, en av arterna som troligen kommer få det ännu svårare vid ett varmare klimat i fjällen. Foto:Michael Haferkamp via Wikimedia

Enligt en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten ses redan en snabb klimatförändring i Sverige och allt pekar på att det kommer bli ännu större i framtiden. Bland annat kommer Sverige få en högre medeltemperaturökning än övriga världen.

Även om världen skulle klara målet att jordens medeltemperatur enbart höjs med två grader så kommer vi i Sverige kunna förvänta oss kortare vintrar, fler skyfall och kraftig nederbörd, ett mindre snötäcke och upp till en meter höjda vattennivåer i södra delarna av landet. Dessutom kommer temperaturen i norra delen av landet bli upp till tre grader varmare i slutet av seklet. Det kommer troligen påverka många arter som idag lever på kalfjället.

Ännu större förändringar blir det om vi inte klarar tvågradersmålet. För att klara det måste världens utsläpp av växthusgaser minska till mellan 40-70 procent lägre än idag. Just nu ökar dock utsläppen.

Erik Kjellström, klimatforskare och chef för SMHI:s klimatforskningsenhet är mycket orolig över utvecklingen.
– Ja, det är jag. Vi ser stora förändringar redan idag och det händer saker på många håll runtom i världen som är alarmerande. När man ser den sammantagna bilden i rapporten märker man att det är fara på färde.

Klimatförändringarna kommer också föra med sig hotade ekosystem och utrotandet av många arter, kustnära samhällen hotas av höjda havsnivåer och livsmedelsförsörjningen kommer påverkas så att fattigdomsbekämpningen försvåras.

Källa: SVT Nyheter och SMHI

Mer att läsa