Gå till innehållet

Djur på landsbygd lika smarta och flexibla som i städer

Råtta. Foto: Erik Hansson

Råtta. Foto: Erik Hansson

En ny amerikansk studie har undersökt storleken på hjärnan hos djur som lever i städer jämfört med artfränder som lever på landsbygden. De förväntade sig att studien skulle ge ytterligare bevis för att de stadslevande djuren skulle ha större hjärnor och mer flexibla för att kunna hantera en stad i ständig förändring. Riktigt så enkelt verkar det dock inte vara.

Av tio undersökta djurarter var det bara två som visade på större hjärnor hos stadslevande individer. Men det märktes ingen skillnad i hjärnstorlek sett över tid hos stadslevande djur. Däremot fann forskarna att två arters hjärnor minskade i storlek.

Hos insektsätare på landsbygden kunde dock studien påvisa att hjärnorna växte över tid och när det gäller flexibelt beteende är djur på landsbygden lika kapabla som sina artfränder i städerna att anpassa sig efter de förändringar som människan ständigt orsakar. Tidigare har forskare trott att det flexibla beteendet framför allt var något som gynnade stadslevande djur, men det verkar vara lika viktigt på landsbygden.

Källa: “Anthropogenic environments exert variable selection on cranial capacity in mammals

Mer att läsa