Gå till innehållet

Små diet­förändringar ger kraftig minskning av utsläpp

Även att enbart delvis lägga om sin kost ger stora förändringar på utsläppen, men även på den egna hälsan.

Enligt WWF Sveriges uträkningar kommer omkring en fjärdedel av vår klimatpåverkan från maten vi äter. och kött- och mejerikonsumtionen står för cirka tre fjärdedelar av dessa utsläpp. Att det är köttätandet som behöver minska för att vi ska minska vår mats belastning på klimatet är därför ingen större förvåning, det har åtskilliga studier visat. Jämfört med hur vi åt 1980 äter vi i snitt 26 procent mer kött per person och år i dagsläget.

En ny studie från Kanada visar att om de som äter kött idag skulle ersätta 50 procent av köttet med växtbaserade proteinkällor så skulle det minska de orsakade utsläppen med hela 25 procent. Det skulle också minska risken för hjärtsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer.

– Vi visar att positiva effekter på människors och planetens hälsa inte nödvändigtvis kräver stora förändringar i kosten, till exempel restriktiva kostmönster eller att vissa livsmedelsgrupper utesluts helt och hållet, utan kan uppnås genom att byta delar av framför allt rött och processat kött mot vegetabiliska livsmedel, förklarar Olivia Auclair, förstaförfattare och nyligen doktorsexaminerad vid McGills institution för husdjursvetenskap.

Få köttalternativ får grönt ljus för biologisk mångfald

För den som vill äta kött och samtidigt gynna biologisk mångfald finns det enligt WWF några olika alternativ som kan stötta betesdjur och därmed gynnar exempelvis ängsväxter och insekter. I Köttguiden visar WWF att det finns köttalternativ som får grönt ljus (“ät ibland”) i kategorin biologisk mångfald, men de är få. Närmare bestämt enbart fem:

  • KRAV-märkt lammkött
  • EU-ekologiskt lammkött
  • Svenskt sigill naturbetes-märkt lammkött
  • KRAV-märkt nötkött
  • Svenskt sigill naturbetes-märkt nötkött

Lägg märke till att inget kött från gris eller kyckling får bättre betyg än gult (“var försiktig”) när det gäller biologisk mångfald.

Källor: McGill University och Nature food

Mer att läsa