Gå till innehållet

SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad

En anlagd äng i rondell, Uppsala. Foto: Emil Nilsson

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet vill byta ut städens gräsmattor mot ängar. På så sätt ska den biologiska mångfalden öka, samtidigt som resurser sparas.

80 procent av grönytorna i de svenska städerna består av gräsmattor. Det kräver inte bara underhåll och energi – det ger inte heller någon större biologisk mångfald. Att byta ut fler gräsmattor mot ängar skulle inte bara spara pengar och resurser, det skulle också öka den biologiska mångfalden.

Bara i Uppsala kommun kostar det varje år 8,5 miljoner kronor att underhålla gräsmattorna. Att skapa ängarna skulle kosta mer, men kräver sedan mindre underhåll, då de bara behöver slås två gånger per säsong.

Forskarna vill också med projektet ta reda på hur folk reagerar på alternativ till gräsmattan.

Källa: Vetenskapsradion

Mer att läsa