Gå till innehållet

Skyddsvärd skog vid Odensgöl kalavverkas

Karin Wilhelmsson och och inventeraren Steve Dauer som är engagerade i skogen. Steve har lagt ned ett jättejobb på att inventera området och skicka skrivelser till myndigheter. Foto: Mikael Schulin

Just nu avverkas en skog med höga naturvärden och flera rödlistade arter vid Odensgöl i nordvästra delen av Åtvidabergs kommun i Östergötland. Detta trots att bara 2 procent av den produktiva skogsmarken i Östergötland är skyddad. Mikael Schulin, från Naturskyddsföreningens skogsgrupp, har förgäves försökt att stoppa avverkningen. 

– Brev och telefonsamtal till markägaren gav inget resultat och inte heller flitigt uppvaktande av läns- och Skogsstyrelse. Allt avverkas förutom ett litet område på 1,1 hektar som har blivit nyckelbiotop. Granar som är minst 140 år och som har hänglavar har fällts, berättar Mikael Schulin.

Skogsbolaget Södra Wood som utför avverkningen är miljöcertifierade enligt FSC och PEFC. Certifieringar som står för ”hållbarhet”, bland annat att träet kommer från ett hållbart skogsbruk.

Avverkning av skyddsvärd skog av miljöcertifierat bolag, Odensgöl. Foto: Mikael Schulin

Mikael Schulin säger att ett tiotal rödlistade arter riskerar att försvinna. I Östergötland är endast 2 procent av den produktiva skogsmarken skyddad och landskapet har inte råd att förlora något alls av denna skogstyp om miljömålen skall uppfyllas, menar han.

Skogsindustrin bedriver just nu en stor reklamkampanj för att utbilda allmänheten om skog i Sverige. Den heter ”Det finns något större” och sprids just nu överallt i Sverige; utomhus, i tidningar och i digitala media.

– Kampanjen framstår som en cynism när man ser denna förödelse. De kunde ha använt kampanjens mångmiljonbelopp till att skydda områden som dessa, säger Mikael Schulin.

Intill den avverkade skogen ligger ett naturreservat och kalhuggningen sker ända in på reservatsgränserna. Mikael Schulin berättar att naturvärdena är delvis högre i området som avverkas än i det intilliggande naturreservatet. Det är bland annat fler hänglavar, hålträd och lågor (omkullfallna gamla träd som är värdefulla för den biologiska mångfalden) där.

I det aktuella området har den mycket erfarne inventeraren Steve Daurer lagt ner ett enormt inventeringsarbete och skickat skrivelser till skogs- och länsstyrelsen. Mikael berättar att denna kontakt har präglats av tröghet från myndigheternas sida och till en början till och med underkännande av de naturvärden som Steve har dokumenterat.

Låga med spillkråkebo, en rödlistad fågel som finns i området.  Foto: Mikael Schulin

Skogen som kalhuggs är väldokumenterad och kommer att jämföras med hur det ser ut efter att avverkningen är fullbordad. De uppgifterna kommer sedan att rapporteras till skogsbolaget Södra Woods certifieringsföretag. Stora delar av området runt Odensgöl och sjön Borken/Hövern är skyddsvärt och borde ha blivit skyddat, enligt Mikael.

– Länsstyrelsen hade chansen för några år sedan att bilda ett fantastiskt fint naturreservat på kanske hundra hektar. Istället kommer reservatet att bli helt omgärdat av hyggen!

Det skogsbruk som hittills har förts vid sjön visar stora brister i naturvårdshänsyn och är i strid med skogsvårdslagen, säger han. Det saknas bland annat en skyddszon vid sjökanten. Något som alltid ska lämnas vid avverkning kring en sjö, enligt Skogsvårdslagen. Stora aspar och sälgar, som är naturvärdesträd och därför inte ska avverkas, har huggits ned. De aspar som har lämnats kvar ute på hygget har blåst omkull.

– En av de största aspar jag någonsin sett finns här och en tall som med all sannolikhet är över fyra hundra år gammal, båda unika för länet. De två rödlistade fåglarna duvhök och spillkråka lever i skogen. Pärluggla och tjäder häckar i området och tjäder kan betraktas som utrotningshotad i Östergötland. Allt detta borde ha varit tillräckligt för skydd!

Göran Toss, medlem i Naturskyddsföreningen och engagerad i skogen,  vid en silvertall. Foto: Mikael Schulin

Mer att läsa